Carlsberg: Bedriftsstrategi og fremtidsperspektiv

Carlsberg har en god del utfordringer, men vi tror de tar fatt på de riktige strategiene for å forbedre utførelsen i en meget konkurranseutsatt næring.

Philip Gorham 21.02.2020 | 10:57
Facebook Twitter LinkedIn

Selskapets nest største marked, Russland, har gjennomgått volumnedgang siden 2012 på grunn av et tiår langt myndighetspåførte begrensninger på tilgjengeligheten og prisgunstigheten til øl, og en krympende befolkning i drikkealder.

Selv i Vest-Europa har fremveksten av håndtverksøl, skiftet til off-trade og prispress fra store forhandlere skapt en ugunstig cocktail av sykliske og sekulære motvinder som sannsynligvis vil hindre organisk vekst på lang sikt.

Etter flere år med å bli begrenset av disse utfordringene byttet Carlsberg lederskapet i 2015, og den nye ledelsen har påtatt seg et sammenhengende sett med strategier for å levere marginmuligheten som vi i flere år har trodd var mulig. SAIL`22 er en strategisk paraply med initiativer, inkludert effektivisering av porteføljer og merkevareinvesteringer, designet for å kutte kostnader med den hensikt å samtidig å sette i gang veksten og utvide marginene. Fremgangen har vært solid, med organisk salgsvekst i 2019 over 3 %, på linje med konkurrentene, en driftsmargin på 16 % som representerer 3 prosentpoeng forbedring siden 2015, og ROIC på nesten 9 % og dermed over kapitalkostnaden. Det er viktig at ledelsen har fått sine ansatte med på endringene, hvor det ble introdusert en variabel kompensasjonskomponent for 200 ledende ansatte knyttet til levering av disse fordelene.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Carlsberg A/S B1 169,00 DKK1,04Rating

Om forfatteren

Philip Gorham  

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies