Bærekraft er BlackRocks nye standard for investering

BlackRocks administrerende direktør Larry Finks årlige brev til konsernsjefer har de siste årene vært trendsetter for selskapets formål og for hva som skjer innenfor investeringsverdenen.

Jon Hale 17.02.2020 | 9.17
Facebook Twitter LinkedIn

Fink startet på denne veien i 2018 da tittelen på brevet var «A Sense of Purpose» og han argumenterte for at suksessfulle selskaper eksisterer for å komme alle sine interessegrupper til gode og gi et positivt bidrag til samfunnet.

I fjor gjentok han den ideen, og han la merke til at selskaper møter økende forventninger fra alle sine interessegrupper om å demonstrere et positivt formål og ledelse i børsnoterte selskaper.

Dette synet – kalt interessegruppe-kapitalisme - er i strid med forestillingen om aksjonærprioritet, ideen om at formålet med et børsnotertselskap ikke er noe mer enn å maksimere aksjonærverdien.

Denne forestillingen er på vei ut, det gjenspeiles i den økende betydningen av at global kapitalisme ikke fungerer godt nok for folk flest og på lang sikt betyr dette den ikke vil fungere for aksjonærene heller.

Bærekraftige investeringsstrategier varierer, men de fleste av dem prøver å identifisere selskaper som forfølger interessegruppenes verdi, unngår de som ikke er det, og engasjerer seg med eide selskaper for å oppfordre dem til å gå i riktig retning. På lang sikt er det større sannsynlighet for at selskaper bruker interessent-verdi-tilnærming hvis de vet at de har et grunnlag for støtte for det blant sine investorer. Denne støtten ble mye større når BlackRock meldte seg på. Basert på årets brev til administrerende direktører og et tilhørende brev til klienter, ble verdens største kapitalforvalter nettopp verdens største bærekraftige investor.

I brevet til klienter kunngjør faktisk Fink at bærekraft er BlackRocks «nye standard» for investering.

Hva betyr det? For det første betyr det å sette en forventning om at selskaper vurderer deres klima- og bærekrafts-relaterte risikoer og at de rapporterer til aksjonærene ved å bruke retningslinjer satt av Task Force on Climate-related Financial Disclosure og the Sustainable Accounting Standards Board.

For det andre betyr det å integrere bærekraft i alle selskapets investeringsstrategier, med fokus på å redusere ESG-risiko i aktivt forvaltede strategier. Med dette formålet forventer BlackRock å avvikle eksponeringen sin for termiske kullprodusenter i år. Selskapet har til hensikt å rapportere til kundene om bærekraft-risikoer i alle porteføljer ved hjelp av karbonavtrykk og andre målinger.

For det tredje har BlackRock tenkt å utvide tilbudet om bærekraftfokuserte strategier. Den har til hensikt å doble tilbudet med passive ESG-fokuserte ETF-er, lage fossile brenselsferie porteføljer og legge til aktive strategier fokusert på den globale energiovergangen og konsekvensinvestering. Den har også til hensikt å utvide ressursallokeringsstrategiene til ESG og lage en sårt tiltrengt ESG-måldato-serie.

Videre har BlackRock til hensikt å styrke sin aksjonærforvaltningsaktivitet som støtter bærekraft og interessentkapitalisme. I forrige uke ble firmaet med i Climate Action 100+, en gruppe investorer som jobber med verdens viktigste karbonutslipp. Det var også lagt vekt på at den har til hensikt å oftere stemme mot ledelser som er trege med å opplyse om bærekrafts-relatert risiko til aksjonærene (undersøkelsene våre har vist at BlackRock har en tendens til å stemme med ledelsen mot aksjonærsponsede resolusjoner om klima- og bærekraftspørsmål).

BlackRock har til hensikt å være mer transparent om sin stemmegivningsprosess og engasjementspraksis ved å gå over kvartalsvis offentliggjøring av stemmegivning, publisere sin begrunnelse for viktige stemmeavgjørelser, og gi mer informasjon om engasjementer med selskaper.

Hva betyr alt dette? BlackRock har møtt kritikk for å ikke å ta føringen blant store globale investorer i kampen mot klimakrisen. Det har nå signalisert sin klare intensjon om å gjøre det, og mer generelt være verdens fremste bærekraftige investor. Tid vil vise om de klarer dette, selvfølgelig, men få kapitalforvaltere har vært villige til å være så modige i å signalisere deres intensjon om å omfavne bærekraft som BlackRock nå har gjort.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings