Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Invester alt med en gang, eller spre investeringene?

Dersom du mottar en stor sum penger, hvordan bør du investere? Bør man spre investeringene utover eller investere alt med en gang?

Thomas Furuseth 29.11.2019 | 14:21

Morningstar sine forskere, professor Paul Kaplan og professor Maciej Kowara, har sett nærmere på spørsmålene som stilles ovenfor. Hvis man plutselig arver, selger en bedrift eller vinner en stor sum penger, bør man da spre investeringene over en periode eller bør man pløye inn alt med en gang?

For å ta det med en gang, dette er et annet spørsmål enn månedssparingsspørsmålet, fordi månedssparing har ofte en bakgrunn i at den kommer når vi nettopp får kontantstrømmen, vanligvis lønn. Når man får en stor sum penger på bok, vil situasjonen være en annen. Fordi man har et valg om hvordan man skal pløye pengene inn i investeringer og på hvilken måte.

Tilhengere av å spre investeringene utover hevder ofte, ifølge forfatterne av studien, at å spre investeringene utover i tid har følgende fordeler:

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.