Ny metode for bærekraftsrating

Fond som investerer i norske aksjer påvirkes av ny metode.

Thomas Furuseth 12.11.2019 | 10:44
Facebook Twitter LinkedIn

Hva endrer seg?

Sustainalytics endret sin metode for å vurdere selskapene på ESG-parametere (environmental, social and governence) i fjor fra en såkalt best-in-class, hvor de beste oljeselskapene kunne score likt som de beste telekomselskapene, til en absoluttvurdering hvor det beste oljeselskapet vil ha en absolutt sett mye større miljøpåvirkning enn eksempelvis et IT-konsulentselskap. Konsekvensene av eksempelvis oljeutslipp er dramatiske for flora og fauna i området rundt, og den normale utnyttelsen av olje medfører naturlig nok store CO2-utslipp og annen forurensing. Denne endringen bidrar positivt til at selskaper nå kan sammenlignes direkte på tvers av sektorer, noe som ikke var like enkelt å gjøre tidligere.

I tillegg er skalaen nå slik at 0 er best og 100 er dårligst. Hittil har det vært slik at man ser etter de beste, mens nå vendes fokuset mot å se etter risikoen som ligger innenfor ESG-området. Sustainalytics har også innarbeidet kontroverser inn i den nye metodikken. Dette gjør nå at Morningstar har en enklere hverdag, vi trenger ikke å gjøre statistiske normaliseringer på vår side, og forvalterne som vil ettergå oss får også en enklere hverdag siden de kan uavhengig vurdere hvilke selskaper som bidrar mest til risikoen. Morningstar kapitalvekter Sustainalytics’ ESG Risk Score fra enkeltselskapsnivå opp til porteføljenivå, slik det er normalt å gjøre for all porteføljeinformasjon.

I tillegg er det vesentlig enklere å vurdere påvirkningen for oss som brukere. Sustainalytics har allerede definert dette for oss.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies