Endring av metodikk for Morningstar Sustainability Rating

Videreutvikling fra Sustainalytics’ side gir endringer i metoden Morningstar benytter, endringen skjer mot slutten av oktober i 2019.

Thomas Furuseth 05.08.2019 | 10.25
Facebook Twitter LinkedIn

Sustainalytics gjorde for en tid tilbake en ganske stor omlegging av hvordan de presenterer sine bærekraftsvurderinger. Nå får de et større fokus på hvor stor ESG-risiko (engelsk forkortelse for miljø (environment), sosiale og styringsprinsipper (governance)) hvert enkelt selskap har. Skalaen har dermed blitt snudd opp ned, hvor høyere tall betyr større «management gap» og større økonomisk risiko som kommer fra ESG-forhold.

I Sustainalytics’ nye metode for vurdering av ESG-risiko ser de fortsatt på ulike faktorer avhengig av hvilke sektorer som vurderes. Eksempelvis har oljesektoren andre utfordringer enn IT-sektoren, som igjen har andre utfordringer enn legemiddelindustrien. Noen forhold kan imidlertid være av tilsvarende art for flere av sektorene, som hvordan man håndterer sosiale forhold og da blir disse naturlig nok vurdert på tvers av sektorene. Poenget er at Sustainalytics vurderer ESG-forholdene på en absolutt skala i stedet for relativt innad i hver industri. Det gjør at man nå får sammenlignbare tall og verdier på tvers av sektorene og det betyr også at Morningstar slipper å gjøre statistiske normaliseringer på vår side.

Det kan ha vært utfordrende for utenforstående å forsøke å etterprøve våre beregninger uten å få informasjonen direkte fra oss, men i etterkant av oktober 2019 vil det bli vesentlig enklere da man bare behøver kildedataene fra Sustainalytics (enten via Morningstar eller direkte fra Sustainalytics) og matche disse mot verdipapirene i fondets portefølje.

Morningstar vil dermed bare kapitalvekte ESG-risiko-faktorene fra Sustainalytics. Dermed kan investorer enklere gjøre en bidragsanalyse for å finne ut hvilke faktorer som trekker opp eller ned det enkelte fonds ESG-profil, samt lete etter kandidater som har bedre scoring dersom man så ønsker.

Som tidligere vil Morningstar fortsatt rangere fondene relativt til hverandre innad i Morningstars globale kategorier (som aggregerer flere Morningstar Kategorier inn i større like grupper). Dermed kan investorer fortsatt bruke Morningstar Sustainablity Rating for å tilte fondsporteføljen i retningen av de fondene som inneholder bærekraftige selskaper. Samtidig gjør Morningstar en endring som betyr at de fondene som har en total ESG-risikoscore som går over 40 vil uavhengig av konkurrentene i kategorien få maksimalt 1 globus. Med en score på mellom 35 og 39,99 kan fondene få maksimalt 2 glober, mens fond med ESG-risikoscore mellom 30 og 34,99 vil maksimalt gi 3 globuser. Denne endringen medfører at fond i kategorier med høyere ESG-risiko vil kunne få negativ skjevhet i normalfordelingen. Sagt med andre ord, flere fond vil få 3, 2, eller 1 globus i forhold til nåværende metodikk.

I tillegg introduseres en bufferregel som gjør at de fondene som er i nærheten av et knekkpunkt, må gå over (under) knekkpunktet med mer enn 1 % før ratingen endres opp (ned). Som tidligere vil det være 12 måneders vektet snitt av porteføljene som benyttes i kalkuleringen (nyere porteføljer vekter tyngre enn eldre) og ratingen oppdateres hver måned med etterslep.

Man kan også vurdere ESG-risikoen på en absolutt basis, Sustainalytics har denne beskrivelsen av ESG-Risikoen. Gitt ved Morningstars metodedokument.

ESG risiko

 

Klikk her for å lese metodedokumentet.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer