Endring av metodikk for Morningstar Sustainability Rating

Videreutvikling fra Sustainalytics’ side gir endringer i metoden Morningstar benytter, endringen skjer mot slutten av oktober i 2019.

Thomas Furuseth 05.08.2019 | 10:25

Sustainalytics gjorde for en tid tilbake en ganske stor omlegging av hvordan de presenterer sine bærekraftsvurderinger. Nå får de et større fokus på hvor stor ESG-risiko (engelsk forkortelse for miljø (environment), sosiale og styringsprinsipper (governance)) hvert enkelt selskap har. Skalaen har dermed blitt snudd opp ned, hvor høyere tall betyr større «management gap» og større økonomisk risiko som kommer fra ESG-forhold.

I Sustainalytics’ nye metode for vurdering av ESG-risiko ser de fortsatt på ulike faktorer avhengig av hvilke sektorer som vurderes. Eksempelvis har oljesektoren andre utfordringer enn IT-sektoren, som igjen har andre utfordringer enn legemiddelindustrien. Noen forhold kan imidlertid være av tilsvarende art for flere av sektorene, som hvordan man håndterer sosiale forhold og da blir disse naturlig nok vurdert på tvers av sektorene. Poenget er at Sustainalytics vurderer ESG-forholdene på en absolutt skala i stedet for relativt innad i hver industri. Det gjør at man nå får sammenlignbare tall og verdier på tvers av sektorene og det betyr også at Morningstar slipper å gjøre statistiske normaliseringer på vår side.

Det kan ha vært utfordrende for utenforstående å forsøke å etterprøve våre beregninger uten å få informasjonen direkte fra oss, men i etterkant av oktober 2019 vil det bli vesentlig enklere da man bare behøver kildedataene fra Sustainalytics (enten via Morningstar eller direkte fra Sustainalytics) og matche disse mot verdipapirene i fondets portefølje.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies