Hvor trygge er utbyttene i europeiske banker?

Europeiske bankers utbytte ser attraktivt ut, men hvor sikkert er det at man kan få disse utbetalt?

Johann Scholtz 08.11.2019 | 13.14
Facebook Twitter LinkedIn

Med de høye utbytteandelene vi er vitne til i europeiske banker, er det ikke rart Morningstars aksjeanalytikere får spørsmål om dette akkurat nå. Vi estimerer at regnskapsåret 2019 vil ha en utbytteandel på 5,4 %, mens 2020 tror vi havner på 5,9 %, basert på listen over banker som Morningstar dekker i Europa. Dette er vesentlig høyere enn Morningstar Developed Market Europe Index som har en utbyttegrad på 3,8 % og Morningstar Global Banks Index som har en utbytteyield på 4,3 %.

Investors første innskytelse når de ser utbytteandeler som er vesentlig høyere enn andre steder, er å sette spørsmålstegn ved hvor bærekraftige disse utbyttene egentlig er. Utbyttefeller er en reell risiko, altså at investorer blir fristet med høyt forespeilet utbytte, bare for å finne ut senere at selskapet havner i finansielt stress, utbyttet uteblir og aksjekursen faller.

Fem kjennetegn ved vår ranking av utbyttets trygghet

Vi har utviklet en kvantitativ rangeringsmodell som reflekterer over hovedattributtene som vi mener avgjør hvor bærekraftig utbyttemodellen er for selskapene.

  • En lav eller konservativ utbetalingsrate
  • Høy profitabilitet
  • Lav gjeldsgrad
  • Overlegen vekst i inntjeningen
  • Lav spread i kredittswaps

Fundamental vurdering er fortsatt vital

Rankingmodellen beskrevet ovenfor er bare ett av verktøyene for å ramme inn våre tanker, vi mener at en fundamental vurdering slik som å inkorporere Morningstars eksisterende økonomiske moat-rammeverk og usikkerhetsrating er viktig. Selv om vi ikke vil ekskludere banker uten moat, vil moat indirekte bli, i alle fall delvis, fanget opp i modellen slik at banker uten moat sannsynligvis ikke vil score veldig godt i modellen.

Utbyttesikkerhet tradeoff mellom sikkerhet og yield

Foretrukne utbyttespillere i porteføljen

Etter vårt syn er banker som Lloyds, KBC, Handelsbanken og UBS en ideell balanse mellom over snittet utbytteyield og utbytter som vi mener er sikrere for at de blir utbetalt enn konkurrentene. Vi mener dersom man eier alle eller et utvalg av disse bankene vil man legge til et diversifiseringselement.

Disse selskapene har følgende karakteristika:

  • Høy scoring for utbyttetrygghet, de er alle innenfor den beste tredjedelen
  • Alle har økonomiske vollgraver (moats)
  • Utbyttegraden er høyere enn gjennomsnittet blant europeiske banker (6 % snitt i 2019, 6,4 % i 2020), sammenlignet med snittet på 5,4 % gjennomsnittlig yield (estimert 5,9 % for 2020) for europeiske banker.
  • Alle handles i territoriet for 4-stjerners rating. På tross av at denne rapporten fokuserer på utbytte og sikkerheten til at denne blir utbetalt, fremstår alle bankene som gode kjøp også i forhold til vårt estimat på underliggende verdi.

 

 

Utbyttesikkerhet

 

Kunder av Morningstar Direct kan lese hele rapporten.

Red. kommentar 11.11.2019:

Rapporten ble opprinnelig publisert 5. november i Select og Direct. Jyske Bank har kuttet utbyttet og økt tilbakekjøpsprogrammet. Tabellen ovenfor er ment som en relativ referanse, men alle kjøp av aktiva innebærer risikofaktorer som man ikke fullt ut kan kontrollere.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
KBC Group SA/NV67,60 EUR-1,31
Lloyds Banking Group PLC49,70 GBX-2,85Rating
Svenska Handelsbanken AB Class A107,60 SEK-2,09Rating
Svenska Handelsbanken AB Class B130,10 SEK-2,47
UBS Group AG25,53 CHF-2,74Rating

Om forfatteren

Johann Scholtz  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer