Gode grunner til å selge aksjefond

Det er lenge siden vi har hatt en korreksjon, men det er ikke i seg selv en god nok grunn til å selge aksjefond. Her er noen gode grunner til å selge. 

Thomas Furuseth 09.10.2019 | 13.50
Facebook Twitter LinkedIn

Timing av markedene er utrolig vanskelig, men dersom man får det til riktig kan man bli veldig rik. Eller fattig dersom man feiler. Problemet er at man ofte kommer på etterskudd, man kjøper på topp og selger på bunn. Vi ser også at fondsinvestorene aggregert tenderer til å bruke volatile fond dårlig, hvis vi ser på pengevektet avkastning i stedet for tidsvektet. Altså, investorer kjøper og selger fond slik at man ikke klarer å høste hele den avkastningsmuligheten som ligger der. Noe av denne differansen er uunngåelig også, fordi vi har vært i stigene aksjemarkeder siden 2009. Har man hatt månedssparing i aksjefondsandeler siden 2009, da må man nødvendigvis ha fått dårligere avkastning enn om man satte drøyt 10 år med innskudd inn i mars 2009 på grunn av den sterke avkastningen som har vært i aksjemarkedet. Det motsatte kan også være tilfellet dersom vi får 10 svake år i aksjemarkedet.

De verste periodene for fondsinvestorer er når man får perioder som finanskrisen i 2008. Det er et langt svalestup i aksjekursene, og investorer blir nervøse og holder ut inntil de selger. Så begynner kursene å stige igjen, men da skal man «vente og se om det kommer bedre alternativ». Så venter man, venter mer, enda mer, og til slutt kommer man seg ikke inn på tilsvarende nivå.

De fleste investorer, både små og store, både private og institusjonelle investorer, har vanskeligheter for å time markedene. Og vi bør strengt tatt ikke forvente at vi klarer å gjøre det heller, vi snakker tross alt om en totalt ukjent fremtid.

Når det er sagt, så er det noen gyldige forhold som tilsier at man bør selge sine fondsandeler. Punktene nedenfor er ikke uttømmende, men dersom noen av disse treffer deg kan det være på tide å gjøre en vurdering.

Relevante forhold som tilsier salg av verdipapirer

1. Man skal bruke pengene snart

Aldri sitt tungt lastet med aksjer dersom du snart skal bruke pengene.  Hvis man følger premisset om at det er bedre å være langsiktig i aksjer, enn å bli kastet rundt i markedet, så trenger man 5-10 år i markedet for å ha en anstendig sjanse for å få god avkastning i veldiversifiserte aksjefond. Desto lenger, desto bedre. Dermed er blant annet pensjonssparing perfekt for aksjefond. All annen sparing du har som er langsiktig, uansett om den er til et fastsatt mål eller ikke, passer godt til relativt høy aksjeandel i totalporteføljen.

2. Det er lenge siden man har rebalansert

Hvis det er lenge siden man har flyttet penger fra aksjefond til rentefond, eller fra aksjefond til bankkonto, kan det være at aksjebeholdningen har vokst seg stor. Dersom man forsøker å holde en rimelig risikoprofil kan dette være et godt tidspunkt å rebalansere til en aksjeandel i porteføljen som passer din risikotoleranse. Poenget her er å tilpasse seg slik at ikke aksjeandelen risikerer å bli for stor over tid, slik at man opprettholder et risikonivå som man kan være komfortabel med. Dette punktet krever litt selvdisiplin, ettersom du da må selge aksjefond (som jo da har gått bra i en periode) til fordel for en annen aktivaklasse som har lavere forventet avkastning.

3. Sparingens formål har endret seg

Fremtiden er alltid usikker. Den var usikker i går, året før, og for 10 år siden. Det er først når vi ser tilbake at vi kan være sikre på hva som har vært. Vi må derimot forsøke å planlegge for de forhold som vi vet omtrentlig. Vi vet at vi sannsynligvis vil bli pensjonister, vi vet at vi ønsker å reise på ferie neste år. Samtidig kan de best lagte planer falle i ruin av tilfeldigheter utenfor vår kontroll. Det kan være hyggelige overraskelser, slik som at man blir forelder eller besteforelder, eller det kan være andre faktorer som skilsmisse. Uavhengig av hva det er som skjer, så bør en slik endring av spareformål utløse en gjennomgang av hva man skal gjøre med sparepengene i dag. I noen tilfeller kan det være en justering av retningen, i andre tilfeller må man selge alt med en gang. Dette vet bare du som investor.

Andre årsaker som kan være relevante

Det er også andre årsaker som kan være gyldige. Men disse fordrer at man holder tungen litt rettere i munnen slik at man ikke går over i direkte markedstimingsmodus.

1. Risikotoleransen din har endret seg.

Hvis man sover dårlig om natten allerede nå, så bør man selge seg ned til et nivå som gjør at man sover trygt om natten. Det betyr også at man sannsynligvis har tatt for høyt risikonivå og at man bør justere ned med en gang. Da bør man heller ikke falle for fristelsen ved neste korsvei til å øke aksjeandelen fordi man tror at risikoviljen har endret seg, selv om kanskje ikke noe annet er endret.

Det er jo selvfølgelig mange faktorer som endrer seg over tid, blant annet blir de fleste av oss mer etablert, og med det så kan det være at vi starter å akkumulere mer velstand. Dette kan gjøre at evnen til å håndtere høyere risiko kan stige, selv om vi fortsatt skulle ha samme oppfatning av risikotoleranse.

2. Du har en oppfatning om at det finnes bedre muligheter et annet sted.

Noen ganger kan man ha oppfatninger om at noe er blitt billig eller at det er noe som gir bedre avkastning. For det første bør man da ta hensyn til at man kan faktisk ta feil. Selvfølgelig må man kunne vurdere om forslaget er for godt til å være sant, og da bør alle varsellampene blinke. Men det kan også være noe så enkelt som at man tror eksempelvis at verdi-fond er bedre valg under nåværende omstendighet enn et vekstfond. Dette er jo i praksis en form for markedstiming, men det kan også være at man går fra det mest populære til det som er upopulært for å tilpasse seg til å investere der man tror forventet avkastning er høyest. Her blir det mange grå linjer, og aktsomhet må utvises, samtidig skal man ikke se bort i fra at det faktisk kan finnes muligheter som er bedre enn det du allerede har. Men det må altså være veloverveide veddemål som man tåler å ta feil om.

3. Det må gjøres endringer for å passe på at man har riktig eksponering.

Dette høres ganske selvforklart ut, men etter lang tid med oppgang, så hender det at man går fra å være Frykt, til å bli Modig, til å bli Hovmodig. Det kan bety at man trenger å rydde opp i porteføljen og passe på at den er diversifisert nok og robust nok til å tåle å bli ristet i. Man blir ikke Jeff Bezos av å ha en diversifisert portefølje, men man reduserer også muligheten for å tape alt. Det betyr også at man sørger for å ha et sikkerhetsnett som gjør at man kan komme seg helskinnet gjennom en lang periode med dårlige aksjemarkeder.

Forhold som man bør være forsiktig med å gjøre endringer

1. Hvis man ønsker å posisjonere seg for stans i verdensøkonomien.

Det skorter aldri på varsler og advarsler. Utfordringen er at disse varslene kommer mye hyppigere enn at de blir til realitet. Tid i markedet er bedre enn timing av markedet. Man bør alltid ha en buffer som gjør at man blir motstandsdyktig gjennom nedgangstider. Disse kan komme fort og brutalt, og det vil ikke bli morsomt å se på at fondene og investeringene faller i verdi. En slik buffer må nødvendigvis bygges opp og være innarbeidet i porteføljens fundament fra starten av. Eksempelvis, har man mye gjeld bør denne nødvendigvis reduseres før man plasserer mye i aksjer utenom innskuddspensjon. Gjeld kan velte de beste planer, men kan også gjør at man får en vektstangeffekt på avkastningen. Dessverre er realiteten ofte at man får mindre i netto enn man forventer.

2. Du tror du får bedre avkastningsmulighet et annet sted, men det er bare en følelse.

Med en gang man har noe på følelsen, så bør man stanse opp og gjøre grundigere undersøkelser. Ofte kommer slike følelser etter at et segment av markedet har gått opp. Sagt på en annen måte, man er momentuminvestor. Momentum er velkjent, de verdipapirene som har gått opp i verdi fortsetter å gå opp, mens det samme gjelder for de som faller i verdi. Riktignok inntil et punkt. Problemet er dersom du investerer på toppen, da er det en risiko for at man bare får med seg nedsiden.

3. En overivrig aksjeselger ringer deg.

Dersom du er relativt komfortabel med dagens situasjon, bør man ikke la seg overtale av de som har utmerkede overtalingsevner. Vær naturlig skeptisk til de som ønsker å selge deg noe uten at du har vist interesse på forhånd og vær spesielt varsom ovenfor de selgerne som setter korte frister eller gir deg unike investeringsmuligheter.

Konklusjon

En portefølje bør tåle tidens tann, og det betyr at man i teorien kan beholde fondene til evig tid. Som jeg har skrevet flere ganger, er det dessverre mange gode ideer som viser seg å være alt annet. Fondsmarkedet i Europa er veldig fragmentert (som betyr at vi har for mange fond som, ikke har tilstrekkelig kapital), noe som gjør at vi mangler skalafordeler og at kostnadene blir høyere enn de behøver å være.

Det er mange gode grunner til å selge verdipapirer, men det er også grunner som bør reflekteres nøye over for å være sikker på at man gjør endringer av de rette årsakene. Det finnes også mindre gode grunner til å gjøre endringer.

Man bør ikke gjøre endringer for endringens skyld, det bør være en grundig underliggende vurdering. En vurdering som du kan måtte leve med i lang periode fremover. Skal man ta veloverveide veddemål, må man også tåle at det går galt, eller at man får midlertidig mindreavkastning i en lang periode.

Sørg for å gjøre endringene av de rette årsakene. Hvis ikke blir man slengt rundt i markedene uten mål og mening, sannsynligvis på din bekostning.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer