Equinor har utbyttedekningspunkt på $40/fatet

Morningstars aksjeanalytikere estimerer utbyttedekningspunkt på $40/fatet.

Allen Good 30.09.2019 | 9.03
Facebook Twitter LinkedIn

Som mange andre tilsvarende oljeselskaper har Equinor fokusert på kostnadskutt for å tilpasse porteføljen til lavere oljepriser. Selskapet har stort sett lykkes i dets innsats ettersom operasjonelle kostnadseffektivtetsprogrammer har redusert utbyttedekningspunktet til $40 fatet for Brent, ifølge våre estimater.

Equinor forventer videre forbedringer i avkastningen og kontantstrømsgenereringen ettersom store prosjekter forventes oppstart i perioden mellom 2019 og 2025. Disse prosjektene har et kollektivt dekningsbidrag på $30/fatet, samtidig som de leverer 3 % akkumulert vekst i volum.

Equinor har dyp ekspertise på den norske sokkelen og dette området forblir selskapets strategiske kjerneområde fremover. Suksessfulle kostnadsreduksjoner i eksisterende prosjekter i tillegg til nylige funn i området slik som produktive og lav-kostfelt slik som Johan Sverdrup (som forventes å levere inntil 3 milliarder fat med oljeekvivalenter) har gitt Equinor med en stor kø av prosjekter med lav break-even, potensielt høy avkastning, som skal håndtere størstedelen av veksten fremover. Videre fortsetter selskapet med deres forbedrede utvinningsgrad fra eksisterende felt og samtidig utvikler dypvannsmuligheter som bør tillate selskapet å kapitalisere på eksisterende infrastruktur for å legge til fremtidig volum til lav kostnad.

Internasjonalt har Equinor benyttet seg av dets beste-praksis utviklet på den norske sokkelen for å drive frem vekst og forbedre marginene, noe som har bidratt til forbedringer i de overordnede finansielle resultatene. Dets amerikanske landbaserte infrastruktur har også dratt nytte av kostnadsdeflasjon og økt effektivitetsutnyttelse som preger hele industrien. Nye prosjekter som starter opp de neste tre årene i Brasil, Nordsjøen og Mexicogulfen skaper muligheter for Equinor å bruke sine erfaringer offshore til å generere videre volumvekst.

Langsiktig inneholder Equinors posisjon i Brasil den største muligheten for vekst utenfor norsk sokkel. Gjennom en kombinasjon av potensielle utvinningssuksesser, nye prosjekter som starter produksjon, og forbedret utvinningsgrad, estimerer Equinor at selskapet kan øke volumet oppad til 500 000 fat oljeekvivalenter per dag innen 2030 fra dagens i underkant av 100 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Equinor ASA303,50 NOK1,57Rating

Om forfatteren

Allen Good

Allen Good  er senior aksjeanalytiker hos Morningstar, og han dekker olje- og gassindustriene. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer