Equinor har utbyttedekningspunkt på $40/fatet

Morningstars aksjeanalytikere estimerer utbyttedekningspunkt på $40/fatet.

Allen Good 30.09.2019 | 9:03

Som mange andre tilsvarende oljeselskaper har Equinor fokusert på kostnadskutt for å tilpasse porteføljen til lavere oljepriser. Selskapet har stort sett lykkes i dets innsats ettersom operasjonelle kostnadseffektivtetsprogrammer har redusert utbyttedekningspunktet til $40 fatet for Brent, ifølge våre estimater.

Equinor forventer videre forbedringer i avkastningen og kontantstrømsgenereringen ettersom store prosjekter forventes oppstart i perioden mellom 2019 og 2025. Disse prosjektene har et kollektivt dekningsbidrag på $30/fatet, samtidig som de leverer 3 % akkumulert vekst i volum.

Equinor har dyp ekspertise på den norske sokkelen og dette området forblir selskapets strategiske kjerneområde fremover. Suksessfulle kostnadsreduksjoner i eksisterende prosjekter i tillegg til nylige funn i området slik som produktive og lav-kostfelt slik som Johan Sverdrup (som forventes å levere inntil 3 milliarder fat med oljeekvivalenter) har gitt Equinor med en stor kø av prosjekter med lav break-even, potensielt høy avkastning, som skal håndtere størstedelen av veksten fremover. Videre fortsetter selskapet med deres forbedrede utvinningsgrad fra eksisterende felt og samtidig utvikler dypvannsmuligheter som bør tillate selskapet å kapitalisere på eksisterende infrastruktur for å legge til fremtidig volum til lav kostnad.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Allen Good

Allen Good  er senior aksjeanalytiker hos Morningstar, og han dekker olje- og gassindustriene. 

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies