Equinor har utbyttedekningspunkt på $40/fatet

Morningstars aksjeanalytikere estimerer utbyttedekningspunkt på $40/fatet.

Allen Good 30.09.2019 | 9:03
Facebook Twitter LinkedIn

Som mange andre tilsvarende oljeselskaper har Equinor fokusert på kostnadskutt for å tilpasse porteføljen til lavere oljepriser. Selskapet har stort sett lykkes i dets innsats ettersom operasjonelle kostnadseffektivtetsprogrammer har redusert utbyttedekningspunktet til $40 fatet for Brent, ifølge våre estimater.

Equinor forventer videre forbedringer i avkastningen og kontantstrømsgenereringen ettersom store prosjekter forventes oppstart i perioden mellom 2019 og 2025. Disse prosjektene har et kollektivt dekningsbidrag på $30/fatet, samtidig som de leverer 3 % akkumulert vekst i volum.

Equinor har dyp ekspertise på den norske sokkelen og dette området forblir selskapets strategiske kjerneområde fremover. Suksessfulle kostnadsreduksjoner i eksisterende prosjekter i tillegg til nylige funn i området slik som produktive og lav-kostfelt slik som Johan Sverdrup (som forventes å levere inntil 3 milliarder fat med oljeekvivalenter) har gitt Equinor med en stor kø av prosjekter med lav break-even, potensielt høy avkastning, som skal håndtere størstedelen av veksten fremover. Videre fortsetter selskapet med deres forbedrede utvinningsgrad fra eksisterende felt og samtidig utvikler dypvannsmuligheter som bør tillate selskapet å kapitalisere på eksisterende infrastruktur for å legge til fremtidig volum til lav kostnad.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Equinor ASA177,40 NOK0,16Rating

Om forfatteren

Allen Good

Allen Good  er senior aksjeanalytiker hos Morningstar, og han dekker olje- og gassindustriene. 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies