Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Utgjør ekskludering av «uansvarlige» selskaper en forskjell?

Ville ikke disse aksjene bare bli plukket opp av en annen investor?

Jon Hale 21.06.2019 | 13:09

Dette er et gjentagende spørsmål som vi møter ofte når vi er ute og snakker med investorer. «Ansvarlige» eller «bærekraftige» investeringer brukes ofte om hverandre, mens bruken av ordet «uansvarlig» mener jeg tilslører debatten. Jeg foretrekker å snakke om det jeg liker å kalle bærekraftige investeringer [eng. sustainable investing, red.anm].

Nesten alle bærekraftige fond i dag fokuserer på å integrere vurderingene av miljø-, sosiale- og selskapsstyringsprinsipper (forkortet ESG på engelsk) i investeringsprosessen og ikke nødvendigvis kun ekskludere uansvarlige selskaper. Rollen til ESG-analysen varierer med fondet. I noen tilfeller vurderer forvalteren bare ESG i ekstreme tilfeller, og selv da kan det hende de investerer dersom prisen er lav nok. For andre forvaltere er ESG-analysen en sentral del av utvelgelsen av verdipapirene og porteføljekonstruksjonen.

Ideen er å danne en portefølje med selskaper som scorer godt på finansielt viktige ESG-relaterte utfordringer som påvirker deres forretningsområde og unngå selskapene som ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til disse utfordringene. For et transportselskap, som flyselskaper, kan et av deres største ESG-hensyn være karbonutslipp, sikkerhet og humankapital. For et selskap som primært lager sosiale medier-tjenester, kan de viktigste ESG-problemstillingene ligge innenfor informasjonssikkerhet, personvern, innholdsstyring og antikonkurransepraksis.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.