Fiat Chrysler foreslår fusjon med Renault

Morningstar opprettholder verdiestimatene på begge selskapene.

Richard Hilgert 28.05.2019 | 13.49
Facebook Twitter LinkedIn

Begge selskapene har ingen bærekraftige konkurransefortrinn (moat eller økonomisk vollgrav). Fiat Chrystler har skrevet et ikke-bindende brev til Renault hvor de foreslår en 50/50 fusjon mellom likeverdige hvor aksjonærene vil motta likeverdige andeler i det fusjonerte selskapet. For å jevne ut forskjellene i markedsverdi vil Fiat Chrysler dele ut et ekstrordinært utbytte på €1,6 per utbytte (2,5 milliarder euro totalt) i tillegg spinne ut aksjene i Comau. Comau er et selskap som lager roboter til industrien. Hvis Comau blir spunnet ut, vil aksjonærene i Fiat Chrysler motta enda et utbytte på 0,16 euro per aksje (250 millioner euro totalt).

Vi mener det er en fornuftig sammenslåing gitt den globale konkurransesituasjonen, med høy kapitalintensitet og industridisrupsjon fra elektriske kjøretøy i tillegg til autonome teknologier. Selv om vi ville foretrukket å se mer fleksibilitet i forhold til kapasitetsoptimaliseringen, ser vi de politiske og unioniserte hindringene for å redusere arbeidskraften i USA, Italia og Frankrike. Fiat Chrysler estimerer uansett mer enn 5 milliarder euro i årlige sparte kostnader fra konvergering av kjøretøyarkitektur og drivlinjer. Ved å kombinere flere modeller i tilsvarende arkitektur med tilsvarende drivlinjer vil det skape større skalafordeler innenfor innkjøp, forskning og utvikling og høyere effektivitet i produksjonen.

Inntil videre opprettholder vi verdiestimatet på Fiat Chrysler og Renault (hhv. 28 euro og 90 euro per aksje). Begge aksjer handles til 5 stjerner når denne teksten ble skrevet.

Vi verdsetter det kombinerte selskapet til 66,4 milliarder euro, mens de i dag er verdsatt til 34,7 milliarder euro. Vi mener at investorer som ikke er eiere av disse aksjene og vurderer dem, burde se til Fiat Chrysler, som vi mener handles til 56 % rabatt, versus Renaults 38 % rabatt i forhold til vår estimerte verdi på begge selskapene.

Etter vårt syn vil de to selskapene dra nytte av hverandres styrker. Fiat Chrysler er en etternøler i elektriske drivlinjer og vil dra nytte av Renaults ledene posisjon i elektriske kjøretøy. Hvert selskap har betydelig lavprofitt og lavvolumområder i Europa og Sør-Amerika, der skalafordeler kan økes betydelig og dermed også lønnsomheten. Renault vil også få tilgang til de lønnsomme merkevarene Jeep og Ram. Fiat Chrysler vil få tilgang til Øst-Europa med Dacia og Lada. Kombinasjonen av de to organisasjonene vil resultere i den fjerde største bilprodusenten i Nord-Amerika og nest største i Europa, og den største i Sør-Amerika.

Hvis vi inkluderer Nissan og Mitsubishi, Renaults alliansepartnere, vil gruppen bli nummer en i USA med 3,8 millioner enheter. Til sammenligning solgte GM, Toyota og Ford henholdsvis 2,95, 2,43 og 2,42 millioner enheter i fjor. I Europa vil Volkswagen opprettholde sin førsteplass med 3,7 millioner enheter, sammenlignet med FCA/Renaults (og alliansepartnere) sine 3,2 millioner kjøretøy. Hvis vi inkluderer lette kommersielle kjøretøy og Vans vil de være markedsleder med 4,7 millioner enheter versus Volkswagengruppens 4,2 millioner. Globalt vil dermed det sammenslåtte FCA/Renault (med alliansepartnere) bli det største bilselskapet i verden med mer enn 14 millioner enheter solgt versus Volkswagen og Toyota som hver seg har drøyt 10 millioner enheter produsert hvert år.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Renault SA48,71 EUR0,10Rating
Stellantis NV19,39 EUR1,86Rating

Om forfatteren

Richard Hilgert  Richard Hilgert is a securities analyst on the Industrials Team.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer