Myte i ansvarlig forvaltning – kvinner og millennials

Morningstar finner ikke hold i stereotypene rundt ansvarlige investeringer.

Thomas Furuseth 03.05.2019 | 8.16
Facebook Twitter LinkedIn

Designsvakheter i spørreskjema

Morningstars amerikanske adferdsforskningsteam publiserte nylig forskning rundt bærekraftige investeringer sett opp imot alder, kjønn og annen demografi. Fordi rådgiverne i USA mangler verktøyene for å identifisere hvilke personer som er interessert i bærekraftige investeringer, blir det gjerne kvinner og ‘millennials’ generasjonen ofte trukket frem.

Morningstar fant i rapporten «The True Faces of Sustainable Investing Busting Industry Myths Around ESG» (Sin, Murphy og Lamas) at svakheter i surveyene som brukes for å finne interessen rundt bærekraftige investeringer gir ekkokammer som forsterker myten om at det er kvinner og millennials som er mest interessert i bærekraftige investeringer. Slik er ikke virkeligheten.

Et bedre verktøy for å avdekke preferansene

Ved å bruke metoder fra eksperimentell økonomi for å finne ‘revealed preference’ for å unngå å påvirke respondentene i den ene eller andre retningen. I denne metoden får investoren heller valget mellom to investeringer med gitte egenskaper. Adferdsforskerne utviklet verktøyet og testet det på et representativt utvalg i USA. De fant ut at 72 % av personene hadde moderat eller høyere interesse i bærekraftige investeringer.

Mer overraskende, når man kontrollerer for demografiske særtrekk slik som inntekt, alder, politisk ideologi, religion, finanskunnskap og andre sosiodemografiske variabler, så forsvant størstedelen av både kjønnsforskjellen og generasjonskløften når det kommer til interessen for bærekraftige investeringer.

Med andre ord, Morningstar finner at interessen for bærekraftige investeringer er større enn hva som stereotypisk blir nevnt. Selv om studien fokuserer på USA, er det liten grunn til å tro at det er veldig annerledes i Europa, hvor trykket innenfor dette området har vært større og lenger enn i USA.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings