Vanlige misoppfatninger rundt bærekraftige investeringer

Myte eller fakta – ansvarlige investeringer. Kostnader og bærekraftratinger.

Thomas Furuseth 02.05.2019 | 14:10
Facebook Twitter LinkedIn

I denne artikkelen skal vi gå gjennom vanlige misoppfatninger om bærekraftige investeringer og bruke Morningstars stadig utvidede database for å enten nyansere debatten, eller knuse myten. Overskriften i avsnittene nedenfor er påstander vi kan ha sett i debatten så langt.

«Bærekraftige fond er dyrere enn ordinære fond»

Dette blir fort ganske komplisert å vurdere fordi det blir mange variabler som vi må sjekke mot, og for menneskelige øyne blir det vanskelig å se en trend. Ved hjelp av statistikkprogramvare så blir det lettere å regne og sjekke mot disse variablene. Vi starter med et datasett på omtrent 100 000 andelsklasser i Europa, og henter ut informasjon som er vesentlig, blant annet om det er et aksjefond, rentefond eller kombinasjonsfond (øvrige aktivaklasser utelatt denne gangen), om fondet er et indeksfond, fond av fond, hvor mye kapital det er på fondsnivå og forvalternivå (test for stordriftseffekter), om det er institusjonsfond, om det er rene eller fullkostnadsfond, minsteinnskudd og selvfølgelig om det markedsfører seg som ansvarlig eller bærekraftig i prospekter og vedtekter.

Når man tar hensyn til faktorene ovenfor, så er fondene som vi har merket av som etiske, 13,9 basispunkter billigere enn de andre fondene (altså 0,139 prosentpoeng).

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern