De nominerte til Morningstar Fund Awards 2019

Morningstar Fund Awards 2019 offentliggjøres 7. mars, i mellomtiden kan vi se nærmere på de nominerte.

Thomas Furuseth 25.02.2019 | 18.35
Facebook Twitter LinkedIn

Fund Awards

Morningstar Fund Awards er en kvantitativt orientert prisutdeling som har til hensikt å tilkjennegi historisk sett gode resultater. Fondene må være tilgjengelig for salg i Norge, men vi har ikke noe krav til at fondene skal være tilgjengelig ‘overalt’ eller at fondet er spesielt vanlig hos investorer. Hvis investorer får øyne opp for nye og verdige alternativer er det i så måte en positiv bieffekt, men som alltid bør man sørge for at fondet passer inn i din portefølje og din investeringsstrategi før man investerer. Det er en kjent sak at historisk god avkastning ikke trenger å gjenta seg i fremtiden.

Vi ser riktignok flere gjenganger i disse prisutdelingene, og det er ikke noe unntak i år heller.

Metoden til Morningstar Fund Awards

Morningstar starter med en kvantitativ scoring av alle fond som er registret for salg i Norge, deretter gjør vi kvalitative vurderinger av fondene. Er det mulig å investere i fondet i Norge? Leverer forvalteren et minimum av informasjon til Morningstar slik at vi kan vurdere portefølje, avkastning også videre?

Prisen er utviklet for å anerkjenne sterke resultater i året som gikk, men fordi vi ikke ønsker å anerkjenne flaks, så tar vi også hensyn til avkastning og risiko siste 3 og 5 år. I tillegg ser vi på enkeltårene for å se om fondet har stukket seg ut i negativ retning for å luke ut disse fra prisutdelingen. Det er også en sterk vekt på risiko i den kvantitative delen, noe som gjør at forvaltere som bommer på nedsiderisikoen har vanskelig for å komme opp på listene i utgangspunktet. Vi ser det også er slik at gjengangerne ofte har fokus på lavere risiko.

Kampen om å bli nominert innenfor de ulike kategoriene har vært tett i år også, og Morningstar gratulerer de nominerte! Listen nedenfor er sortert alfabetisk innenfor de kategoriene hvor det deles ut priser i år:

Nominerte fond – norske aksjer

Danske Invest Norge Vekst
Landkreditt Utbytte A
Storebrand Norge

Nominerte fond – nordiske aksjer

Arctic Nordic Equities A
Handelsbanken Nordiske SMB (A1 NOK)
Simplicity Norden

Nominerte fond – europeiske aksjer

BL-Equities Europe B EUR
MFS Meridian European Research A1 EUR
MFS Meridian European Value A1 EUR

Nominerte fond – globale aksjer

AB Low Volatility Equities A USD Acc
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
Vontobel Global Equity B USD

Nominerte fond – norske renter

FIRST Rente
KLP Kredittobligasjon
KLP Obligasjon 5 år

Vi kommer tilbake med mer utfyllende kommentar omkring vinnerne etter at Morningstar har avholdt prisutdelingen 7. mars.

Har du en rolle innenfor et forvaltningsselskap, bank eller rådgivningsselskap og ønsker å delta på prisutdelingen? Ta kontakt med ketil.myhrvold@morningstar.com.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer