Hvordan redusere karbonrisiko for å bedre investeringsutfallet?

En ny indeksfamilie går lenger enn tradisjonelle lavkarbon-investeringer.

Dan Lefkovitz 07.02.2019 | 15.37
Facebook Twitter LinkedIn

Grønne investeringer

Innhold fra Morningstars innholdsstrateg for indekser, Dan Lefkovitz.

Hastverket rundt klimaendringene har blitt følt på av en seksjon i investeringssamfunnet i mange år allerede. Mange aktive og passive strategier ute på markedet allerede vektlegger lavkarbon-eksponering. Det å redusere karbonutslipp for å begrense økningen i globale temperaturer er en vanlig målsetning.

Den vanligste investeringsmetoden er avhengig av «karbonfotavtrykket». Karbonfotavtrykk er et godt startpunkt, men det er begrensende. Data om karbonutslipp på selskapsnivået er upresist fordi det mangler kontekst. Det gir heller ingen innsikt i påvirkningen til forretningen eller selskapets strategi for å forvalte risikoen.

Morningstars nye "Low Carbon Risk Index Familiy” tar et annet synpunkt i denne problemstillingen. Dette blir beskrevet i et «white paper» som ligger her. De 10 indeksene vektlegger selskaper som ligger godt an i forhold til overgangen til et lavkarbonsamfunn. Referanseindeksene blir skapt ved hjelp av unik karbonrisikorating fra Sustainalytics, som vurderer selskapnes evne til å overleve og blomstre i en verden som må bli mindre avhengig av fossile energikilder. Selskapene som velges ut via denne metodikken oppnår ikke bare lavere eksponering mot karbon, selskapene som velges tenderer til å også ha attraktive investeringsattributter. Det viser seg at oppmerksomhet rundt miljøspørsmål ikke trenger å undergrave avkastningsmulighetene, det kan også være bra for forretningene.

Hvorfor karbonrisiko er viktig for investorer

Stigende havnivå og intense tørkeperioder, flom, orkaner og hetebølger; de fysiske effektene av økende globale temperaturer gir eksistensielle trusler. De økonomiske kostnadene kan måles i billioner av dollar. I USA alene merket både eiendomsmarkedet og forsikringsmarkedet fikk føle følgene av alle rekordene som orkansesongen i 2017 dro med seg.

Investorer må også ta hensyn til overgangsrisiko. Ettersom verden flytter seg vekk fra avhengigheten til fossile brennstoffer, vil industrier slik som olje og kull kunne bli utfordret fra en ønsket politikk, regulering av virksomheten, ny teknologi og endrede konsumentpreferanser. Selskaper som har karbontunge operasjoner, slik som industri-sektoren for eksempel, må tilpasse seg. Eller sagt på en annen måte, noen selskaper er posisjoner for å overleve og blomstre i en fremtidig lavkarbonverden, mens andre er ikke det.

Sustainalytics’ karbonrisikorating måler graden selskapsverdiene er truet av klimaendringene og overgangen til et lavkarbonsamfunn. Industrier slik som helse og teknologi har lav risiko, men selv selskaper i industrier preget av høyt forbruk av fossile brennstoffer kan forvalte sin karbonrisiko. Sustainalytics vurderer det til at Total er mindre risikofylt enn andre integrerte oljeselskaper, slik som ExxonMobil, PetroChina og Rosneft, takket være deres reserver av naturgass og innsatsen Total gjør for å forbedre energieffektiviteten. Aluminiumsprodusenten Alcoa opererer innenfor et karbonintensivt forretningsområde, men tar bemerkelsesverdige steg for å forvalte dets karbonrisiko. Alcoa reduserer karbonutslippene, benytter fornybar termisk energi fra Island, og de tilbyr produkter basert på resirkulert aluminium.

Forbedre investeringsutfallet ved å redusere karbonrisiko

Morningstar® Low Carbon Risk Index Family℠ har som målsetning å gi lavere karboneksponering samtidig som den søker å opprettholde en tilsvarende risiko og avkastningsprofil som det overordnede markedet. Det mest diversifiserte medlemmet av denne indeksfamilien heter Morningstar® Global Markets Low Carbon Risk Index℠, den har 20 % lavere karbonrisiko på porteføljenivå og 30 % lavere karbonintensitet i forhold til morindeksen Morningstar® Global Markets Large-Mid Cap Index℠. Karbonintensitet måler selskapets nåværende karbonfotavtrykk ved å måle utslitt av klimagasser per million dollar i inntekter. Indeksen er dermed mindre eksponert mot karbon både på nåværende og fremadskuende måltall.

Fra et avkastningsperspektiv har den simulerte avkastningshistorikken til Morningstar Global Markets Low Carbon Risk Index gitt noe høyere avkastning enn morindeksen, med lavere volatilitet. Dette går mot vanlig oppfattelse om at bærekraftige investeringer gjør at man ofrer avkastningsmuligheter.

Det er også oppmuntrende at indeksens aksjer har attraktive egenskaper. Selskapene som utgjør porteføljen til Morningstar Global Markets Low Carbon Risk Index tenderer til å ha sunnere balanseregnskap og sterk økonomisk vollgrav (Economic Moat, varige konkurransefortrinn) i forhold til markedet overordet sett, i følge Morningstar Global Risk Model. Selskapene er også mer likvide.

Over kortere tidshorisonter vil indeksenes relative avkastning variere, men deres eksponering mot faktorer som korrelerer med positiv langsiktig investoropplevelse vil sannsynligvis vedvare. Indekser og fond som screener på ESG-kriterier skårer vanligvis godt på måling av faktorer som kvalitet, finansiell helse og volatilitet. Selskaper som tilpasser seg til lavkarbon-økonomien gjør dette på strategisk basis, noe som blir gitt en vedvarende prioritet over neste kvartals fortjeneste. Analyse av Morningstar Low Carbon Risk Indexes viser at miljøbevissthet kan være bra for forretningen.

Indekser er i seg selv ikke investerbare, til det trenger man en fondsstruktur som etterligner referanseindeksen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Dan Lefkovitz

Dan Lefkovitz  er innholdsstrateg for Morningstars indeksvirksomhet. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer