Gi flatt jern for litium-aksjene

SQM og Albemarle tilbyr attraktiv oppside gitt vår over konsensus estimat for adopsjonen av elektroniske kjøretøy.

Seth Goldstein, CFA 06.12.2018 | 12.38
Facebook Twitter LinkedIn

Estimert kostnadskurve for litiumprodusentene

Litium-aksjene har falt i verdi som følge av frykten for at nytt tilbud fra Australia og Sør-Amerika vil tynge prisen på råstoffet og begrense lønnsomheten. Vi tror derimot at for høyt tilbud av litium vil være kortsiktig og vi opprettholder en positiv langsiktig spådom for litium. Vårt anslag for litium-prisen på lang sikt er $12 000 per tonn, og det er godt over markedets implisitte forventninger. På grunn av vårt over-konsensus estimat for adopsjonen av elektriske kjøretøy (EK), tror vi at etterspørselen etter litium vil øke med 19 % per år de neste ti årene. Ikke bare vil denne imponerende vekstbanen sope opp all ny tilbudssidevekst, det vil også kreve at litium som er dyrere å hente ut vil måtte gjøre det for å møte etterspørselen.

For å forsøke å rettlede investorer har vi skapt et rammeverk for litium-produsenter som analyserer kostnadsposisjonen til hver enkelt aktør. SQM er vårt toppvalg innen litium, mens Albemarle også tilbyr attraktiv estimert risikojustert avkastning. Det nyopprettede selskapet Livent handles rett under vårt estimat for underliggende verdi.

Hovedfunn i rapporten

SQM konverterer eksisterende kaliumkarbonat (pottakse/potash) og det gjør at de kan utøke sin lav-kostnadskapasitet med lavere kapitalkostnad enn markedet for øvrig. Dette vil videre øke selskapets selskapets kraftige kostnadsfortrinn.

Albemarle øker lønnsomheten fordi de klarer å lage litiumkarbonat og -hydroksid med lav kostnad. Utøking av denne kapasiteten vil medføre at litium står for over 75 % av selskapets lønnsomhet.

Livent er den eneste Morningstar dekker som utelukkende arbeider med litium, men grunnet høy verdsettelse i markedet, er aksjen mindre attraktiv sett med våre øyne. I tillegg vil prisforskjellen mellom karbonat og hydroksid minke, noe som representerer en motvind for dette selskapet etter vårt syn.

Ettersom vi venter at litiumetterspørselen vil øke med 19 % årlig de neste 10 årene, må prisene øke for å få høykostnadsprodusenter på banen.

Vår sensitivitetsanalyse viser at markedet antar at den langsiktige prisen til litiumkarbonat forblir under $10 000 per tonn, det er godt under vårt estimat på $12 000. Vår analyse viser også at markedet antar en høyere forskjell mellom prisen på hydroksid og karbonat, enn hva det koster å konvertere litiumkarbonat til -hydroksid.

Se også sammendraget om elektriske kjøretøy. (Morningstar.no)

For kunder av Morningstar Direct kan man lese hele rapporten ved å klikke her. (Innlogging påkrevet). 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Albemarle Corp130,15 USD-0,74Rating
Livent Corp4,81 USD-0,82Rating
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR48,90 USD2,19Rating

Om forfatteren

Seth Goldstein, CFA  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer