Equinor rapporterte skarp økning i tredjekvartalsfortjeneste

Equinor mer enn doblet justert nettoresultat fra $819 millioner til $2 milliarder, mye takket være høyere olje- og gasspriser.

Allen Good 25.10.2018 | 13:17

I tillegg til høyere råvarepriser, så hadde selskapet en moderat produksjonsvekst som motvirket noe høyere kostnader og svakere resultater fra raffineri- og tradingresultater. Produksjonen økte med 1 % i forhold til fjoråret, takket være oppstart fra nye felt og nye brønner, og dette er på linje med guidingen for det fulle året på 1-2%. Ledelsens produksjonsvekstguiding for perioden 2017-2020 opprettholdes i området 3 % - 4 %. Kontantstrøm fra driften fulgte etter og vokste fra $3,3 mrd. til $5,4 mrd. i år. Totalkontantstrømmen for kvartalet forbedret seg med $1,5 mrd. i forhold til samme kvartal i fjor, samtidig som totalkontantstrømmen hittil i år er $1,3 mrd. lavere enn i fjor hovedsakelig grunnet større oppkjøpsaktivitet og større kapitalforbruk.

Equinor oppretthold muligheten til å dekke inn utbyttebetalingene og vi forventer at den frie kontantstrømmen vil bedre seg over tid grunnet ny produksjon som bidrar med høyere marginer per fat til lavere kapitalintensitet. Equinor senket også anslaget for kapitalbehovet med en milliard dollar til 10 mrd., noe som viser selskapets evne til å gjøre mer med mindre og dets vedvarende fokus på kostnadsreduksjoner på tross av økte råvarepriser. Den oppdaterte guidingen, sammen med høyere oljepriser siden vår forrige oppdatering, vil sannsynligvis gi en beskjeden økning i vår verdsettelsesanslag. Vi opprettholder ingen økonomisk vollgrav-rating.

For flere detaljer rundt vår hypotese omkring integrerte oljeselskapers forbedrede kontantstrømsprofil, se vår septemberrapport kalt: “Integrated Oils: A Free Cash Flow Story”

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Equinor ASA145,70 NOK-2,93

Om forfatteren

Allen Good

Allen Good  er senior aksjeanalytiker hos Morningstar, og han dekker olje- og gassindustriene. 

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies