Alunorte nedstegningen reduserer verdien på Norsk Hydro

Morningstars analytiker Andrew Lane tar vekk 1 krone/aksjen i underliggende verdi som følge av den midlertidige nedstengningen i Brasil.

Andrew Lane 04.10.2018 | 10.08
Facebook Twitter LinkedIn

Norsk Hydro

Norsk Hydro falt nesten 12 % på nyheten 3. oktober om at de midlertidig stenger ned produksjonen av alumina ved deres brasilianske anlegg i Alunorte. Alunorte er verdens største alumina-raffineri og har blitt kjørt på halv kapasitet siden mars 2018 grunnet et kontrollert, men ureglementert, utslipp av regnvann noe som førte til miljøkrangel med brasilianske myndigheter. Videre vil Hydro stanse den nærliggende bauksittgruven i Paragominas som utvant bauksitt til raffineriet i Alunorte. Ledelsen gav ingen indikasjoner på tidslinjen for når produksjonen kan gjenopptas, legger vi til grunn at situasjonen har løst seg innen slutten av 2019. Vi baserer dette synet på resultatene til forhandlinger så langt mellom Norsk Hydro har gjort med relevante interessenter og myndigheter i Brasil og vi forventer at selskapet til syvende og sist vil komme til enighet med alle og få kapasiteten tilbake til normalen.

Som et resultat av lavere tilbud av alumina hever vi vårt kortsiktige estimat på prisen, fra $425 til $450 per tonn i 2018, og fra $350 til $375 i 2019. Siden vi mener nedstengningen er midlertidig, er vårt langsiktige estimat på alumina-prisen fortsatt $275 per tonn.

Vårt kortsiktige anslag for aluminium øker også fra $2100 til $2150 per tonn på grunn av høyere aluminapriser. Vårt langsiktige estimat på $1700 holdes uendret ettersom vi forventer at lavere etterspørselsvekst vil tynge prisene.

Når vi oppdaterer våre modeller for å ta hensyn til disse endringene, senker vi estimatet på underliggende verdi for Norsk Hydro til NOK 36 per aksje (fra 37), ettersom lavere produksjon av bauksitt og alumina blir delvis motvirket av høyere priser på alumina og aluminium. På grunn av de økede prisene endrer vi også verdsettelsen av Alcoa fra $29 til $31 per aksje. Høyere priser på alumina og aluminium har ikke en vesentlig påvirkning på Alumina Limited og vi opprettholder AUD 1,7 per aksje. Vi opprettholder også vurderingen om at disse selskapene ikke har økonomisk vollgrav (Moat).

For Norsk Hydro forventet vi tidligere at Alunorte ville kjøre på redusert kapasitet i hele 2018, men vi forventer nå at anlegget vil være stengt i deler av 2019. Når situasjonen blir helt løst forventer vi at produksjonen vil tilbake i normal drift i 2020. Kapasiteten i Alunorte anlegget er på totalt 6,4 millioner tonn alumina, forventer vi at leveransen faller med 900 000 tonn i 2016 og 1,6 millioner tonn i 2019. I 2020 anslår vi at selskapets totale leveranser av alumina blir 8,7 millioner tonn.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alcoa Corp36,09 USD-1,31
Alumina Ltd1,55 AUD-0,48Rating
Norsk Hydro ASA69,48 NOK-3,74

Om forfatteren

Andrew Lane  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer