Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Raskere enn ventet forbedringer i operasjonelle forhold i H&M

Økt verdsettelse som følge av raskere enn ventet forbedrede operasjonelle resultater.

Morningstar Equity Analysts 28.09.2018 | 13:16

Vi øker estimatet på underliggende verdi til 147 SEK grunnet bedre enn ventet operasjonelle resultater og valutamedvind. Vi mener aksjene fortsatt handles til en moderat premie til våre estimater, etter at aksjen har økt ca. 35 % siden september.

Vårt endrede syn stammer fra høyere forventninger til kjernebrands hos H&M dette året og det neste. Vi forventer fortsatt at vekstforbedringene vil komme med en kostnad (pris- og kvalitetsforbedringer, samt investeringer i nettbutikken og nettinfrastrukturen) og vi gjør ingen endringer i våre marginforutsetninger. Vi forventer fortsatt at driftsmarginen synker til 8,3 % før den igjen stiger til over 10 % på lang sikt ettersom kostnadsbasen blir trimmet (avvikling av utvalgte butikker og nedgang i leie), samt bedret salg i gjenværende butikker. Vi ser ikke utsikter til bedret bruttomargin på tross av mindre varer på salg, ettersom selskapet investerer i klær med bedre verdi for kundene, samtidig som de bruker kostnadsfordelen for å oppnå forbedringer i markedsandel. Vi opprettholder antagelsen at H&M-gruppen vil se forbedringer i markedsandelen på middels til lang sikt i det globalt sett høyt fragmenterte markedet de opererer i.

H&Ms tredjekvartalssalg så forbedringer og økt markedsandel i markeder som var upåvirket av overgang til nytt logistikksystem. Salget i Tyskland (H&Ms største marked) vokste med 6 % i lokal valuta på tross av nedlegging av butikker, mens salget i Kina vokste tosifret, og Øst-Europa og Russland viste til sterke resultater ettersom firmaet økte markedsandelen i disse markedene. Overgangen til nye logistikksystemer i USA, Frankrike, Italia og Belgia kostet selskapet 400 millioner SEK i kvartalet. Skuffende nok økte varelageret mer enn salget med en 12 % vekst i varelager, mens salget vokste 4 %, begge tall i konstant valuta. Ledelsen viste tiltro til bedre sammensetning av varelager sammenlignet med foregående år.

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Hennes & Mauritz AB B184,60 SEK-2,30

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.