Investering i lavkarbonfond for en bred del av porteføljen

Et dypdykk i den store kategorien globale store selskaper blanding viser at det er fullt mulig å få en veldiversifisert portefølje med lavere karbonrisiko.

Jon Hale 31.08.2018 | 10:55 Thomas Furuseth
Facebook Twitter LinkedIn

Hvis du er bekymret for den globale oppvarmingen, og er fondsinvestor, er det fullt mulig å få en veldiversifisert portefølje som tar slike hensyn i dag. Vi snakker ikke om som en liten del av porteføljen, men heller den delen av porteføljen som tar seg om hovedstolen av aksjeinvesteringer. Morningstar gjør dette mye enklere nå siden informasjon om fondets karboneksponeringer blir tatt frem i lyset og dere kan selv sjekke om deres fond er det som vi klassifiserer som lavkarbonfond. Dere kan sjekke karbondata på fondene uavhengig av om det er verdipapirfond eller børsnotert fond.

Tallene baseres på Sustainalytics innovative og nye karbonrisikoscore og dersom fondenes verdipapirer har lav karbonrisiko og har lavere enn gjennomsnittlig eksponeringer mot fossile brennstoffer vil fondet få et lavkarbonmerke av Morningstar.

Karbonrisikoen er en vurdering av hvor sårbar et selskap er i overgangen fra fossile brennstoffer. Spesifikke risikofaktorer inkluderer politisk og juridiske reguleringer som skal begrense utslipp av karbon, eller som skal sette en kostnad på karbonutslipp. Videre er det offentlig og konsumentpress på selskapene for å få strategien deres til å være på linje med Parisavtalens 2-gradersmål, og byttekostnader til grønnere teknologier. I følge Sustainalytics analyse har mer enn halvparten av deres dekning på 4000 selskaper en eller annen form for karboneksponering.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Om forfatteren

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies