Justeringer av Morningstar Sustainability Rating

Fra og med oktober vil Morningstar gjøre noen justeringer i metoden til Morningstar Sustainabilty Rating.

Thomas Furuseth 09.11.2018 | 8:21

Morningstar Sustainability Rating ble lansert i mars 2016 for å lettere kunne sammenligne fond basert på bærekraftsanalyse. Analysene på de enkelte aksjene som inngår i fondene blir hentet fra et eksternt selskap som heter Sustainalytics, som måler og sammenligner selskapene på både kvantitative og kvalitative mål. Rapportene som utarbeides av Sustainalytics er omfattende og resulterer i en score på hver av pilarene E (miljø), S (sosiale forhold) og G (selskapsstyring) som sammenstilles i en samlet ESG-score. Pilarscorene har ulik vekting avhengig av hvilken bransje som ligger til grunn og problemstillingene som er unike for den enkelte bransje. Det blir sjeldent oljeutslipp av å drifte en serverpark, blant annet, men denne serverparken kan være svært energikrevende.

I tillegg til ESG-scoring, overvåker også Sustainalytics løpende hendelser som kan være kontroversielle. Disse hendelsene blir registrert og vurdert for alvorlighetsgrad relativt til hva som er vanlig i bransjen.

Fra Morningstar Kategori til Morningstar Global Kategori

Den største endringen går fra å ha relativt fin-inndelte kategorier som vi bruker blant annet til Morningstar Rating, til å bruke et klassifiseringssystem som potensielt sett samler flere Morningstar Kategorier inn under samme paraply, eksempelvis vil enkeltkategoriene Norge, Sverige, Danmark, Finland også videre bli samlet i ‘Other Europe Equity’. De tre global-kategoriene large cap value, large cap blend og large cap growth blir samlet i global large cap. Dette globale klassifiseringssystemet har vært operativt lenge, men kun tilgjengelig i institusjonelle produkter. Vi har enda en paraply over det igjen, som da går opp til aktiva-klassenivå (aksjer, renter, kombinasjonsfond, alternativfond). Fordi det er bredere kategorier, vil det være større diversitet i fondene som er i dem og det kan medføre endringer i ratingen senere i høst. Endringen gjelder utelukkende for Morningstar Sustainability Rating, Morningstar Rating vil fortsatt benytte Morningstar Kategori.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies