Justeringer av Morningstar Sustainability Rating

Fra og med oktober vil Morningstar gjøre noen justeringer i metoden til Morningstar Sustainabilty Rating.

Thomas Furuseth 09.11.2018 | 8.21
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Sustainability Rating ble lansert i mars 2016 for å lettere kunne sammenligne fond basert på bærekraftsanalyse. Analysene på de enkelte aksjene som inngår i fondene blir hentet fra et eksternt selskap som heter Sustainalytics, som måler og sammenligner selskapene på både kvantitative og kvalitative mål. Rapportene som utarbeides av Sustainalytics er omfattende og resulterer i en score på hver av pilarene E (miljø), S (sosiale forhold) og G (selskapsstyring) som sammenstilles i en samlet ESG-score. Pilarscorene har ulik vekting avhengig av hvilken bransje som ligger til grunn og problemstillingene som er unike for den enkelte bransje. Det blir sjeldent oljeutslipp av å drifte en serverpark, blant annet, men denne serverparken kan være svært energikrevende.

I tillegg til ESG-scoring, overvåker også Sustainalytics løpende hendelser som kan være kontroversielle. Disse hendelsene blir registrert og vurdert for alvorlighetsgrad relativt til hva som er vanlig i bransjen.

Fra Morningstar Kategori til Morningstar Global Kategori

Den største endringen går fra å ha relativt fin-inndelte kategorier som vi bruker blant annet til Morningstar Rating, til å bruke et klassifiseringssystem som potensielt sett samler flere Morningstar Kategorier inn under samme paraply, eksempelvis vil enkeltkategoriene Norge, Sverige, Danmark, Finland også videre bli samlet i ‘Other Europe Equity’. De tre global-kategoriene large cap value, large cap blend og large cap growth blir samlet i global large cap. Dette globale klassifiseringssystemet har vært operativt lenge, men kun tilgjengelig i institusjonelle produkter. Vi har enda en paraply over det igjen, som da går opp til aktiva-klassenivå (aksjer, renter, kombinasjonsfond, alternativfond). Fordi det er bredere kategorier, vil det være større diversitet i fondene som er i dem og det kan medføre endringer i ratingen senere i høst. Endringen gjelder utelukkende for Morningstar Sustainability Rating, Morningstar Rating vil fortsatt benytte Morningstar Kategori.

Innarbeide historiske tall

Den neste endringen vi gjør er å innarbeide historiske score med i beregningen. Nå brukes kun siste portefølje som utgangspunkt, men dersom fondet snur seg rundt ofte, kan dette medføre at scoren flytter seg en del. Ved å bruke 12 måneders glidende snitt, så vil det jevne ut noe av volatiliteten i scoren, men også bidra til å vise konsistensen til ESG-arbeidet til forvalteren. Etter hvert som tiden går har vi også opparbeidet historiske tall, noe som gjør denne endringen mulig nå. 

Øvrige endringer

Vi endrer slik at man krever minst 67 % av porteføljen dekket (50 % er kravet i dag) for å harmonisere med de kravene vi stiller til karbonmåltallene. For de fleste fond og kategorier så vil dette kravet ikke være noen utfordringer, men i spesifikke sektorer og i små-selskapskategorier så kan det bety at visse fond mister bærekraftstallene. I tillegg øker vi kravet til at minst 30 unike porteføljer må finnes i kategorien for at det skal gis en Morningstar Sustainability Rating i denne kategorien. Siden vi får mye bredere kategorier, så vil det være få fond som blir rammet av denne endringen.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer