Fra selskapets noteringsland og hovedkontorbeliggenhet til inntekter

Måling av et selskaps eller fonds geografiske eksponering.

Natalia Wolfstetter 29.05.2018 | 14:14
Facebook Twitter LinkedIn

Diversifiserte porteføljer er i dagens virkelighet uunngåelig globale, men før i tiden var et selskaps inntektskilder en tettere tilknytning til selskapets opprinnelse, både nasjonalt og regionalt. Da kunne investorer aggregere andelen av kapitalen holdt i ulike selskapers domisil for å måle fondets lands- og regionspesifikke eksponering. Over tid har signifikansen til hvor et selskap har hovedkontor endret seg. Ettersom mange forretninger nå har globale operasjoner, blir naturlig nok linken mellom inntekter og opprinnelsesland mindre prominent. For eksempel, selskapene i S&P 500, en populær indeks for amerikanske selskaper, får 38 % av inntektene fra andre land enn USA, inkludert 14 % fra Europa og 8 % fra Kina.

S&P500 andel internasjonale inntekter

For å hjelpe investorer med å forstå den geografiske eksponeringen til et fond, det være seg et ‘amerikanske aksjer’- fond, eller et globalt fond, har Morningstar gjennomført et geografisk segmenteringsprosjekt som hjelpe investorer med å forstå og analysere fondene basert på inntektskilder. Denne kapasiteten vil være fullt tilgjengelig i produktene senere i år, men ovenfor har vi vist et eksempelbilde av S&P 500.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Natalia Wolfstetter  ist Director Fund Analysis bei Morningstar

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies