Hvordan ligger norske forvaltere an på karbonmåling?

Når vi ser på Morningstar Sustainability Rating, så er bildet at norske forvaltere klarer seg godt og bedre enn snittet i Europa. Men hva om vi bare fokuserer på karbon?

Thomas Furuseth 21.05.2018 | 7.42
Facebook Twitter LinkedIn

Bakgrunn

Morningstar har lansert karbontall for porteføljer basert på nye analyser av grunndata fra vår partner Sustainalytics (Morningstar eier 40 % av Sustainalytics). Mens Sustainalytics gjør analyser av enkeltselskaper, benytter Morningstar grunndataene som input for helhetlig porteføljeevaluering. Tallenes mening og innhold er sammenfallende mellom våre to selskaper, men for Morningstars del har vi satt terskelnivåer for hva som vi regner som ‘Lavkarbon’ på porteføljenivå, og som vil kreves for at et fond skal få dette merket.

Eksempelvis har norske aksjefond med domisil (juridisk opprinnelse) i Norge en kapitalvektet gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating på 3,21 noe som er over det vektede gjennomsnittet i Europa på 3,02 (vektet snitt gir høyere betydning for de største fondene, og det er ikke gitt at de har høyest rating).

Norske aksjer

Noe av det som arbeider mot oss når vi snakker om et åpenbart snevrere, men fortsatt viktig, område slik som utslipp av CO2 og overgangsrisiko for fossile bransjer er at norske aksjer fortsatt er en viktig del av porteføljene våre grunnet investorers hang til å overinvestere hjemme.

Det er nok en viktig bidragsyter til at karbonrisikoscoren for norske aksjefond er høyere enn gjennomsnittet i Europa. I tillegg har vi ganske mye høyere gjennomsnittlig involvering i fossile brennstoffer enn det som er normalt. Men det er store forskjeller på aktørene, eksempelvis har C Worldwide (her regner vi med alle fond i Europa, ikke bare de norske), Handelskbanken, Pareto, Skagen, Nordea og ODIN helt klart lavere karbonrisikoscore og involvering i fossile brennstoffer enn det som er vanlig blant konkurrerende fond i samme Morningstar Kategori.

I C WorldWide, Handelsbanken og hos Odin er over 60 % av kapitalen investert i fond som har fått ‘Lavkarbon’-merke av Morningstar.

DNB, Storebrand og KLP har over gjennomsnittet karbonrisiko og involvering i fossile brennstoffer, samtidig DNB og Storebrand har omtrent 20 % av kapitalen i lavkarbonfond. KLP, med sin indeksbakgrunn får, på tross av ekskludering av kullselskaper, høyere verdier enn det som er normalt i kategorien og bare 3 % av forvaltningskapitalen i aksjefond har fått lavkarbonmerke.

Informasjon på vei til websidene

Informasjon er nå tilgjengelig i Morningstars profesjonelle verktøy slik som Morningstar Direct, men vi håper å ha denne grafikken klare for Morningstar.no i løpet av juli. Da kan du, som privat investor, følge opp dine egne fond på disse forholdene slik du selv ønsker.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer