Hvordan ligger norske forvaltere an på karbonmåling?

Når vi ser på Morningstar Sustainability Rating, så er bildet at norske forvaltere klarer seg godt og bedre enn snittet i Europa. Men hva om vi bare fokuserer på karbon?

Thomas Furuseth 21.05.2018 | 7:42

Bakgrunn

Morningstar har lansert karbontall for porteføljer basert på nye analyser av grunndata fra vår partner Sustainalytics (Morningstar eier 40 % av Sustainalytics). Mens Sustainalytics gjør analyser av enkeltselskaper, benytter Morningstar grunndataene som input for helhetlig porteføljeevaluering. Tallenes mening og innhold er sammenfallende mellom våre to selskaper, men for Morningstars del har vi satt terskelnivåer for hva som vi regner som ‘Lavkarbon’ på porteføljenivå, og som vil kreves for at et fond skal få dette merket.

Eksempelvis har norske aksjefond med domisil (juridisk opprinnelse) i Norge en kapitalvektet gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating på 3,21 noe som er over det vektede gjennomsnittet i Europa på 3,02 (vektet snitt gir høyere betydning for de største fondene, og det er ikke gitt at de har høyest rating).

Norske aksjer

Noe av det som arbeider mot oss når vi snakker om et åpenbart snevrere, men fortsatt viktig, område slik som utslipp av CO2 og overgangsrisiko for fossile bransjer er at norske aksjer fortsatt er en viktig del av porteføljene våre grunnet investorers hang til å overinvestere hjemme.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies