Ny nordisk aksjekategori for små og mellomstore selskaper

Flere fond og avvikende resultater fra resten av gruppen gjør at vi skiller ut fond som har fokus på små og mellomstore selskaper i en egen kategori.

Thomas Furuseth 18.05.2018 | 13.04
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Kategori basis for sammenligning

Morningstars klassifiseringssystem av fond inn i ulike kategorier er viktig fordi det utgjør sammenligning for fond på mange områder, eksempelvis Morningstar Rating og Morningstar Sustainability Rating bruker klassifiseringene for å rangere fond innad i hver enkelt kategori.

For å lese hele metodedokumentet (oppdatert per mars 2018), klikk her.

Grunnprinsippene for klassifiseringen er:

Riktig evaluering: Hver rangert kategori bør forme en referanse der en forvalters evner kan måles på hvordan personen klarer å gi merverdi i forhold til tilsvarende investeringseksponering.

Transparens: Reglene som definerer hver kategori bør være klart definert slik at forvaltere og investorer kan lett avgjøre hvorfor fondet er klassifisert slik det er.

Uavhengighet: Fondets klassifisering er basert på Morningstars uavhengige vurderinger av fondets investeringer (faktiske beholdninger over tid), fondets investeringsobjektiv og avkastning.

Stabilitet: Fondets klassifisering er basert på fondets posisjonering over tid, og 3 år er standard evalueringsperiode. Dette bedrer stabiliteten til klassifiseringen og det er på linje med interessene til investorer som bruker fond som langsiktige plasseringer. Unntak gjøres for fond som har en klar endring av fondets strategi, der gjøres endringer umiddelbart når det blir klart at en slik endring vil skje.

Hvorfor Norden Små/Mellomstore selskaper?

Når Morningstar vurderer behovet for å gjøre endringer i klassifiseringssystemene våre, så ser vi om det er en undergruppe fond som bør stå i en egen gruppe. Det vil være fond som har et annet investeringsområde (regional), har visse risikofaktorer knyttet til seg (valutasikring, illikviditet), eller som oppfører seg som på samme sett (korrelert).

Når vi nå splitter opp den ene kategorien Norden i to egne kategorier (Norden + Norden Små/mellomstore (SMID)), så er det fordi små og mellomstore børsnoterte bedrifter har unike risikofaktorer som likviditet og at disse selskapene kan oppføre seg til en viss grad annerledes enn de store selskapene. I den senere tid har svenske småselskaper gått svært godt, noe som gjør at Ratingen for småselskapsfondene tenderer til å være i toppen. Men problemet hadde vært like stort om det hadde vært motsatt. Vi måler markedseksponering og ikke nødvendigvis forvalterens dyktighet.

I tillegg er det slik at vi ønsker ikke å opprette og avvikle kategorier hele tiden, vi ønsker å balansere behovet for rettferdig måling og å holde antall kategorier innenfor rimelighetens grenser for å unngå unødvendig kompleksitet. Nå er det såpass mange fond som har spesialisert seg innen SMID at vi mente tiden var inne for å splitte dem ut.

Vi har samme utfordring i norske aksjer, men med kun noen få SMID-fond er det for tiden ikke noe alternativ å ha en egen kategori. Man kan jo flytte norske aksjer - SMID fondene over i en ‘Øvrig’ kategori, men da blir fondene ‘borte’ fra lister og ratingen (på godt og vondt) blir borte.

Forventet større endringer denne måneden

Som følge av at vi flytter en stor gruppe fond ut av Norden-kategorien og inn i en kategori for små og mellomstore selskaper vil fond i begge gruppene kunne få større bevegelser i Morningstar Rating denne måneden enn det som er normalt. Dette er forventet, men fremover vil dette være den nye normalen.

Nedenfor ser du fordelingen av endringer i Morningstar Overall Rating fra mars til april 2018. De fleste store utslagene (-2) kommer fra fond som flyttes til Små og mellomstore-kategorien.

Endringer Morningstar Rating i Norden kategoriene april 2018

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer