Det som virkelig teller innenfor investeringer

Fem tema for suksess

Dan Kemp 16.04.2018 | 13.43
Facebook Twitter LinkedIn

Når du gir forvalteren tilliten til å forvalte pengene på dine vegne bør man ha en ydmyk målsetning slik vi har i Morningstar Investment Management; gjør færrest mulig feil for å komme på en sti for å maksimere avkastningen for risikoen. Nedenfor går vi gjennom hva det betyr i våre øyne ved å fokusere på 5 viktige porteføljegrepene som vi mener hjelper til å redusere antallet feilgrep og feilgrepenes påvirkningskraft.

Kostnadene må holdes på et minimum

Det er et udiskutabelt faktum av lavere kostnader bedrer odds for bedre utfall. Reduser kostnader. Kostnader kommer i mange former og fasonger, men fondskostnader er en av de viktigste, men man må også tenke tradingkostnader, hedging-kostnader og alternativkostnader.

På kort sikt virker ikke kostnader så viktig, når markedene svinger med prosentpoeng på ukentlig basis er det lett å glemme basispunkter (1/100 av 1 %) på årsbasis. Men gjerrigknarker innenfor investeringer er en av de mest undervurderte veiene til langsiktig suksess.

Forstå hva som er (u)viktig og hva som kan vites (eller ikke)

Når mennesker søker etter suksess faller de ofte inn i en felle hvor man spår utfall over korte tidsrom. Hva vil sentralbankene gjøre på neste møte? Vil britene få resesjon etter Brexit? På hvilket tidspunkt vil Donald Trump forsvinne fra politikken? Makrospådommer av denne art er ofte brolagt med farer. Ikke på grunn av motivasjonen eller intensjonen, men heller på grunn av evner og implementering. Ved å forsøke å bli en umiddelbar ekspert i det ikke-predikerbare er man utsatt for å gjøre dyre feil.

Av denne grunn bruker vi betydelig tid på å vurdere hva som er viktig, hva som er uviktig og hva man faktisk kan vite. Det er vanskelig å komme bort fra at investering handler om å håndtere usikkerheter og det vi driver med innen investeringer er forventningsvis upredikerbart. Vi bør derfor fokusere på de viktige faktorene som man også kan lære mer om, mens man forsøker å beskytte seg mot viktig ukjente faktorer og ikke bruke tid på uviktighetene.

Hvis man investerer i markedene under dette rammeverket blir man oftere ydmyk i euforien og standhaftig i panikken. Det dirigerer menneskehjernen til å fokusere på de viktige tingene og de faktorene vi kan si noe om, og det hjelper igjen til å konstruere porteføljer på en helhetlig måte og minimerer mulighetene for å ta feil.

Håndter ‘Dyrisk drivkraft’

Adferden vår er den som holder oss oppe om natten. På et individuelt nivå kan vi teoretisk sett kontrollere den, men den har en dårlig vane for å svekke vårt rasjonelle ‘jeg’. Den mest prominente adferdsrelaterte håndertinger er pendelen som svinger mellom grådighet og frykt i markedet, og vår flokkmentalitet. I ytterste konsekvens er den kollektive kraften til frykt og grådighet bunnløs. Det forsterker markedssykluser, men for de som klarer å kontrollere sine biaser og tenke uavhengig, skaper det muligheter for å forbedre avkastnings- og risikoforholdet. Når man tenker på denne måten kan adferden vår være både vår venn og fiende på samme tidspunkt.

I den nåværende situasjonen blir dette ekstra viktig fordi vi lever i en distinktiv periode hvor optimismen har vært rådende for en lang periode, noe som har drevet prisingen av noen aktiva, slik som amerikanske aksjer, til et nivå som vi mener ikke er bærekraftig. Dersom denne kollektive optimismen snur (og katalysatoren for dette er ukjent), da er det viktig at vi først kontrollerer vår egen adferd og at vi oppfører oss uavhengig når det teller som mest. For å hjelpe til med å gjøre dette, holder vi mer kontanter enn vi foretrekker for å ha ledig kapasitet og sikkerhetsteppe for å beskytte oss.

Tilegn deg tankegang rund sannsynlighetsutfallsrom

Forskning viser at investorer jager etter avkastning, noe som skader avkastningen på lang sikt. Ved å være motsyklisk er den letteste måten å identifisere muligheter å finne investeringer som er foraktet og ute av motebildet. Viktigere enn dette, vi ønsker å identifisere aktiva der kursen handles signifikant under virkelig verdi, eller en sikkerhetsmargin om du vil.

Vi gjør dette fordi en slik verdsettelsesdrevet adferd reduserer muligheten for å gjøre feil. Vi søker eksponering mot investeringer hvor prisen er uvanlig lav (spesielt dersom fundamentale forhold er fornuftige), fordi utfallsrommet bør gå til vår fordel. Dette betyr vi foretrekker upopulære områder slik som britiske aksjer, europeisk telekom, europeisk energi, russiske aksjer og amerikanske korte statsobligasjoner. Disse er upopulære, men ikke ute av drift.

Vi tenker også på dette på en bred basis, vi vet at på lang sikt vil aksjer sannsynligvis gi bedre avkastning enn obligasjoner eller kontanter. Avhengig av målet til porteføljen, gir det kun mening å redusere aksjeeksponeringen når verdsettelsen later til å ikke være bærekraftig høyt nivå (relativt til underliggende verdi) i stedet for å flytte vektingen opp eller ned basert på kortsiktige markedsbevegelser.

Vær oppmerksom på risikofaktorer vi ikke kjenner til

Den viktigste av alle temaer, er muligens å se rekkevidden av hva du ikke vet. Avgangen til mange suksessrike investorer kommer ofte som en miks av overdreven selvtillit, nåtidsskjevhet og slått ut fra sidelinjen som man ikke så komme. Risiko finnes overalt rundt oss, og vi, som mennesker, har en adferdsrelatert egenskap hvor vi ser mest på det som er oss nærmest.

For å kunne bygge porteføljer som inneholder færrest mulig feilgrep, krever det at vi bygger porteføljer som er designet til å tåle flest mulig utfall og ikke bare ett. Derfor mener vi det er mye smartere (og tryggere) å vurdere risikostyring på en helhetlig måte. Dette illustrerer viktigheten av diversifisering, balansere inter-relasjoner mellom mulighetene for å begrense nedsiden og maksimere oppsiden.

I det rådende markedsmiljøet betyr dette at man er forsiktig posisjonert, men eksponering mot flere drivere av avkastning. Konkret betyr dette vi ser nærmere på japanske aksjer og europeisk telekom fordi de tilbyr porteføljen noe annerledes og kan hjelpe til med å bedre forholdet mellom avkastning og risiko. Hovedingrediensen er å ha en abstrakt tankegang og alltid huske at å vite hva vi ikke kan vite.

Disclosure: Morningstar Investment Management (MIM) forvalter porteføljer på vegne av kunder av Morningstar. MIM har konsesjon i Storbritannia og i Frankrike innenfor de europeiske reglene.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Dan Kemp

Dan Kemp  is Chief Investment Officer, Morningstar Investment Management EMEA

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer