Investeringer i fond med lavt karbonavtrykk

Det kan fortsatt være ganske utfordrende å finne fond med lavt karbontrykk, men lanseringer fra DNB og Storebrand, samt et par indeksfond gjør at man kan få en relativt veldiversifisert portefølje.

Thomas Furuseth 10.04.2018 | 14:54
Facebook Twitter LinkedIn

Meta

Når vi investerer i fond, er vi en del av et investorfellesskap. En for alle, alle for en. Min andel er like mye verdt som din og vi eier vår brøkdel av investeringene i fondet som igjen eier en brøkdel av hvert selskap i porteføljen. Fondet forvaltes av en (eller flere) person(er) som enten velger aksje ABC, investerer i alle aksjene fra A til Å, eller en mellomting. Stilisert og forenklet. Hvis forvalteren bytter ut en aksje, kan det medføre at fondet på sikt endrer risiko- og avkastningsprofil fordi forvalteren bytter ut innholdet. Ellers kan vi bytte profil ved å bytte fond.

Når vi bytter fond, eller forvalteren bytter verdipapirer, skjer dette ofte i sekundærmarkedet hvor en kjøper og en selger. I sekundærmarkedet er det i utgangspunktet ingen påvirkning om det er deg eller meg som eier andelen, men vi kan på sikt bruke stemmeretten vår på generalforsamling som aksjonærer (dvs. forvalteren vår). Men en forvalter kan også delta i kapitalutvidelser, emisjoner, utstedelse av ny gjeld og dermed direkte bidra til at et produkt eller tjeneste ser dagens lys og at selskapet får finansiering i markedet.

Lavkarbon

Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke helt klarer å se hvordan vi løser karbonutfordringen når vi ser på investeringer i sekundærmarkedet, fordi utslippene blir der uansett om det er en person blant 7 milliarder som eier fossile selskaper, eller om det er spredt likt på alle 7,6 mrd. Men, avkastnings- og risikoprofilen i et fond kan endres ved å utelukke tunge utslippskandidater, og der kan vurderingene sprike om hva vi står ovenfor fremover. Det som riktignok bør være klart er at man står ovenfor risikofaktorer som krav fra myndigheter, til at vi alle blir påvirket av klimaendringer. Og i primærmarkedet er man helt klart en investor som bidrar til å lette investeringene for en viss type investeringer, enten det er i gjeldsmarkedet eller i egenkapitalmarkedet. Videre kan vi som konsumenter rette forbruket mot lavkarbon-produkter, eksempelvis små el-biler, unngå rødt kjøtt, unngå flyreiser, etterisolere boligene, montere solceller på taket og borre i grunnen etter varme for å nevne noe.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Global Lavkarbon A177,47 NOK-0,95Rating
DNB Miljøinvest A1 517,49 NOK0,07Rating
Handelsbanken Bærekraftig Energi420,79 NOK-1,43Rating
Nordea Climate and Environment310,78 NOK1,02Rating
Storebrand Norge Fossilfri A1 898,94 NOK0,18Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies