Invesco Pan European Structured Equity Fund A

Fondets systematiske prosess og begrensede volatilitet gjør det til en attraktiv kandidat for europeiske aksjer.

Barbara Claus 01.03.2018 | 13:53
Facebook Twitter LinkedIn

Fondet kombinerer kvantitativ aksjeseleksjon med volatilitetskontroll som har lønt seg historisk.

Invesco Pan European Structured Equity gjennomfører en prosess om er agnostisk til referanseindeksen og den forsøker å identifisere de mest attraktive lav-volatilitetsaksjene. Det er ikke en ren lavvolatilitetsstrategi, fordi aksjene blir kun inkludert etter at de har gjennomgått en kvantitativ seleksjonsprosess. Indikatorene som benyttes er fundamentalt drevet og kan deles inn i fire kategorier: fortjenesterevisjon, relativ styrke, ledelsens oppførsel og verdsettelse.

Med en langsiktig porteføljebeta på omtrent 0,8 har fondet hatt problemer med å holde følge i sterke oppgangsmarkeder, men fondet har historisk gjort en god jobb med å begrense tapene i nedgangsmarkeder i forhold til konkurrentene i kategorien. Siden den nåværende prosessen ble implementert i september 2006 har fondet vært blant fondene med høyest avkastning og lavest volatilitet i sin Morningstar Kategori. Dette gjør at fondet har fått store innskudd, fondets aktiva toppet ut på 7 milliarder euro i midten av 2016, men har falt noe tilbake til omtrent 5,9 mrd. euro per januar 2018. Denne kapitalbasen er håndterbar når det gjelder investeringer i store selskaper, men det kan være utfordrende blant de mellomstore selskapene. Det er også blant de mellomstore selskapene fondet har tendert å være overvektet sammenlignet med konkurrentene. Forvalterne forsøker å redusere likviditetsrisiko via en fleksibel ordreprosessering og ved å gå over til rebalansering hver 2. måned (siden 2016). Uttak fra fondet har redusert bekymringene noe, men det er fortsatt verdt å holde et øye med kapasitetsutfordringene i fondet og strategien fremover.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc21,66 EUR0,99Rating

Om forfatteren

Barbara Claus

Barbara Claus  war von 2012 bis 2019 Fondsanalystin bei Morningstar.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies