Invesco Pan European Structured Equity Fund A

Fondets systematiske prosess og begrensede volatilitet gjør det til en attraktiv kandidat for europeiske aksjer.

Barbara Claus 01.03.2018 | 13.53
Facebook Twitter LinkedIn

Fondet kombinerer kvantitativ aksjeseleksjon med volatilitetskontroll som har lønt seg historisk.

Invesco Pan European Structured Equity gjennomfører en prosess om er agnostisk til referanseindeksen og den forsøker å identifisere de mest attraktive lav-volatilitetsaksjene. Det er ikke en ren lavvolatilitetsstrategi, fordi aksjene blir kun inkludert etter at de har gjennomgått en kvantitativ seleksjonsprosess. Indikatorene som benyttes er fundamentalt drevet og kan deles inn i fire kategorier: fortjenesterevisjon, relativ styrke, ledelsens oppførsel og verdsettelse.

Med en langsiktig porteføljebeta på omtrent 0,8 har fondet hatt problemer med å holde følge i sterke oppgangsmarkeder, men fondet har historisk gjort en god jobb med å begrense tapene i nedgangsmarkeder i forhold til konkurrentene i kategorien. Siden den nåværende prosessen ble implementert i september 2006 har fondet vært blant fondene med høyest avkastning og lavest volatilitet i sin Morningstar Kategori. Dette gjør at fondet har fått store innskudd, fondets aktiva toppet ut på 7 milliarder euro i midten av 2016, men har falt noe tilbake til omtrent 5,9 mrd. euro per januar 2018. Denne kapitalbasen er håndterbar når det gjelder investeringer i store selskaper, men det kan være utfordrende blant de mellomstore selskapene. Det er også blant de mellomstore selskapene fondet har tendert å være overvektet sammenlignet med konkurrentene. Forvalterne forsøker å redusere likviditetsrisiko via en fleksibel ordreprosessering og ved å gå over til rebalansering hver 2. måned (siden 2016). Uttak fra fondet har redusert bekymringene noe, men det er fortsatt verdt å holde et øye med kapasitetsutfordringene i fondet og strategien fremover.

Michael Fraikin og Thorsten Paarmann forvalterne som er en del av et team på omtrent 40 personer innenfor kvant-forvaltningen. Teamet har vært stabilt over tid, men i 2017 så vi at 5 personer forlot teamet og 7 nye ble hentet inn. Selv om stabiliteten bør følges fremover, mener vi det ikke ser ut til å være et strukturelt problem enda. Fraikin tok over rollen som sjef over forskningen i 2015 og Paarmann tok over hans rolle innenfor kundekommunikasjon. Gitt teamets fremgangsmåte og store ressurser ser vi ikke på disse endringene med stor bekymring. Vi opprettholder fondet Morningstar Analyst Rating på Silver.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A € Acc23,37 EUR0,47Rating

Om forfatteren

Barbara Claus

Barbara Claus  war von 2012 bis 2019 Fondsanalystin bei Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer