Er børsfond alternativ til aktive fond innenfor høyrente-segmentet?

Aktiv versus passiv er en debatt som har tatt scenen helt siden passive fond startet å ta markedsandeler.

Jose Garcia Zarate 22.01.2018 | 15.45
Facebook Twitter LinkedIn

Markedsandelen til passive fond har økt i de fleste aktivaklasser. Innen High Yield (heretter høyrente, som i denne sammenhengen menes de mest risikable obligasjonene). Innen EUR høyrente og USD høyrente har passive fond en markedsandel på henholdsvis 15 % og 11 %. I begge kategoriene er iShares den dominerende aktøren med iShares € High Yield Corporate Bond ETF og iShares $ High Yield Corporate Bond ETF.

Ettersom populariteten til disse fondene øker, blir det stadig viktigere å vurdere hvor effektive disse fondene er til å gi meravkastning over de aktive fondene over tid og om fondene effektivt klarer å etterligne indeksen.

I denne analysen vil vi fokusere på markedslederne i kategorien (nevnt ovenfor), da disse også har den lengste historikken. Begge fond har konsekvent svakere avkastning enn gjennomsnittet i kategorien på tross av at de har lavere honorarer. I tillegg kommer kostnader som kjøper/selger spredning og meglerhonorar når man handler børsfond. Børsfondene har gjerne noe lavere omsetning på innsiden av fondet enn sine aktive motparter.

På tross av kostnadfordel henger børsfondene etter konkurrentene

Utfordringen for høyrentefondene er at dette markedet er preget av illikviditet, noe som skaper replikeringsutfordringer for indeksfondene. Noen av disse utfordringene har blitt adressert ved at man velger en indeks som fokuserer på de mest likvide delene av markedet. Generelt sett blir disse utstedt av de største selskapene innen høyrentesegmentet. For eksempel har Markit iBoxx USD Liquid High Yield Bond, som iShares $ High Yield Bond ETF’en benytter, et krav om at det skal være minst $ 400 millioner i utestående gjeld. Dette gjør at indeksen lar seg lettere etterligne og dermed blir brukt av børsfond og andre indeksfond. Fokuset på likviditet har riktignok en nedside, den representerer ikke hele markedet.

I tillegg til å fokusere på likviditet har noen høyrentefond tatt et steg videre og fokuserer utelukkende på den delen av markedet med lavest risiko, og dermed utelukker ansvarlige lån (subordinated debt). Dette kan være attraktivt for de mest risikomotvillige blant investorene, men det bidrar også til å gjøre referanseindeksene mindre representative i forhold til hele dette markedet.

Til syvende og sist vil særegenhetene ved referanseindeksene gjøre at indeksfond innenfor høyrentesegmentet vil komme til kort i forhold til å være representative for hva aktive forvaltere gjør. Som et resultat av dette kan velinformerte og erfarne aktive forvaltere utnytte mulighetene som ligger der indeksfondene ikke går, eksempelvis ved å investere i mindre utstedere, eller i den risikofylte delen av markedet og dermed øker avkastningsmulighetene til porteføljen. Et godt eksempel på dette er Gold-ratede Robeco High Yield Bond, som aktivt allokerer til små og mellomstore utstedere.

Konklusjon

Høyrente-børsfond gjør det de er ment til å gjøre, nemlig å trofast følge sin referanseindeks, og investorer som søker en rask måte å få eksponering mot markedet med lave kostnader kan bli godt tatt vare på. Børsfondene har også en nyttig pris-oppdagelsesfunksjon i dette notorisk ugjennomsiktige delen av rentemarkedet.

Sluttsatsen er riktignok at i dette markedet er stedet hvor verdien av informasjon og fleksibiliteten til ikke-referansetilknyttede forvaltere ser ut til å gi et klart fortrinn. Det er også årsaken til at de største fondene innen disse to høyrentefond-kategoriene bare får Morningstar Analyst Rating på Nøytral.

 

Dette er et utdrag fra artikkelen. Niels Faassen og Jose Garcia-Zarate skrev analysen.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc6,49 USD-0,13Rating
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist92,95 USD-0,03Rating
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Acc5,71 EUR0,04Rating
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist93,29 EUR-0,02Rating

Om forfatteren

Jose Garcia Zarate  is an ETF analyst with Morningstar UK.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer