Topp og bunn, aksjer med 1 eller 5 stjerner

Aksjene Morningstars aksjeanalytikere er mest optimistiske og pessimistiske rundt. 

Thomas Furuseth 22.12.2017 | 12:29
Facebook Twitter LinkedIn

Hvordan Morningstar analyserer aksjer

Morningstar har et team av drøyt 100 aksjeanalytikere som vurderer aksjer basert på en konsistent metode. Vi har analytikere i USA, Europa, Asia og Australia. Disse personene vurderer aksjer basert på underliggende verdi, de forsøker å estimere kontantstrømmen fremover basert på tilgjengelig historikk og markedssyn fremover. Hvilken diskonteringsfaktor som benyttes og hvor langt fremover man estimerer avhenger av en rekke forhold, blant annet selskapets bærekraftige konkurransefortrinn (Moat), usikkerhetsvurdering, finansiell helse mm. For detaljer, vennligst klikk her.

 Morningstars analytikere setter i så måte ikke en «target» eller målkurs, men regner seg heller tilbake til hva selskapet er verdt nå i henhold til fastsatt metode og sammenligner dette med kursen. Dette representerer dermed kurs/ estimert virkelig verdi. Det er selvfølgelig beheftet med usikkerhet rundt anslag, det er tross alt en estimering av fremtiden vi snakker om her. De med størst rabatt får 5 stjerner, mens de som handles til en premium i forhold til underliggende verdi, kan få inntil 1 stjerne. Hvordan stjernene blir satt avhenger av pris/underliggende verdi og usikkerheten til anslagene som assosieres med aksjen. Ved høy usikkerhet kreves det større sikkerhetsmargin før det utstedes 1 og 5 stjerner. Det settes ingen fordelingsnøkkel i det hele tatt, og aksjeratingen kan endres fra dag til dag avhengig av aksjekursens utvikling og ved oppdateringer av analysene for å ta hensyn til ny informasjon. 

Historisk fordeling aksjerating Morningstar

Som man ser av grafen ovenfor, så er fordelingen avhengig av markedene. Under finanskrisen hadde kun et par prosent av dekkede aksjer 1 og 2 stjerner, mens 4 og 5 var oppe i nesten 56 % av universet. I dag er det slik at 1/3 av dekningsuniverset har 1 eller 2 stjerner, mens 17 % er notert 4 eller 5. Det skal riktignok sies at universet av aksjer under dekning har endret seg over tid, blant annet har vi tatt opp flere europeiske selskaper til dekning og avviklet dekningen av andre selskaper. Dette er ikke tatt hensyn til i grafen ovenfor.

Topp og bunn

Topp og bunn aksjer

Ovenfor har jeg tatt ut et knippe kjente selskaper basert på Morningstar Aksjerating per 21.12.2017. Det var helt klart vanskeligere å finne 5-stjerner enn 1-stjerner. Mange av selskapene med god rating var små og relativt sett ukjente.

Det er nok et tegn i tiden, aksjene har høy verdsettelse, men muligens gir de fortsatt bedre verdi enn renter. Riktignok er dette et godt tidspunkt for å vurdere dine aktive forvaltere, det er først når tidevannet renner ut at man ser hvem som har tatt høy risiko. Se gjerne artikkel om «faktorer og avkastning hittil i 2017», så ser man at ‘momentum’ var den faktoren som gikk best. Sjekk derfor de aksjefondene som gikk best, og vurder om det er på tide å rebalansere også internt i aksjefondene dine, dersom du har flere. Har du mye i vekstaksjer, er det kanskje ekstra viktig å vurdere hvilken risiko som ligger i fondet.

Artikkelen ovenfor er skrevet for utdanningsformål, vennligst alltid forhør deg med finansiell rådgiver før kjøp og salg av verdipapirer. Morningstars aksjeanalytikere baserer seg på informasjon som er tilgjengelig og deres synspunkter og anslag gitt ved datoen i bildene/teksten og artikkelen ble første gang publisert 22.12.2017. Anslag og fremskrivninger er usikre av natur og aksjene kan gå enten opp eller ned herifra.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
3M Co172,65 USD-0,53Rating
Atlas Copco AB A578,80 SEK-1,09Rating
Ferrari NV207,60 EUR-3,04Rating
General Electric Co96,30 USD-1,98Rating
Mattel Inc20,34 USD-5,96Rating
Rio Tinto PLC ADR74,36 USD-2,36Rating
Roche Holding AG388,00 CHF-0,51
Roche Holding AG360,65 CHF-1,22Rating
Sandvik AB244,80 SEK-1,96Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings