Det er ikke gull alt som glimrer

Bærekraftige konkurransefortrinn i luksusindustrien.

Morningstar Analysts 18.12.2017 | 11.28
Facebook Twitter LinkedIn

Selv om luksussektoren har flere konkurransedyktige selskaper, forblir vi på sidelinjen fordi vi ikke klarer å finne mye verdi igjen i sektoren på dette tidspunktet. Vi mener langsiktige investorer er bedre tjent med å være eksponert mot selskaper som for tiden gjennomgår en tyngre periode, men som har sterke bærekraftige konkurransefortrinn, slik som L Brands. L Brands handles omtrent til 15 % rabatt til underliggende, i henhold til våre estimater.

Vi mener at luksusindustrien for tiden er påvirket av sykliske og strukturelle endringer til en større grad enn tidligere. Dette innebærer større usikkerhet til estimatene til fremtidig avkastning. Vekst i utviklingsmarkeder har gitt medvind i inntektene siden 2012, men veksten har avtatt, noe som har gjort at flere av aktørene har overskuddskapasitet og svakere lønnsomhet. I tillegg er flere avhengige av eksisterende kunder i større grad enn å tilegne seg nye, noe som etter vårt syn introduserer høyere produkt og mote-risiko. Disse risikofaktorene resulterer i større forskjeller blant individuelle selskaper når det kommer til resultater. Selv om også denne industrien gjør seg klar til nettbasert markedsføring og salg, noe som kan medføre muligheter for bedre marginer, så er vi ikke fremmed for at nye utfordringer kan oppstå, slik som tap av eksklusivitet og lavere barrierer for fremadstormende konkurrenter.

Etter vårt syn er det selskaper med sterk merkevare som er best posisjonert til å takle den nåværende tilstanden i industrien og som vil være best posisjonert for å opprettholde vedvarende prismakt. Morningstars aksjeanalytikere har publisert en 94-siders rapport som kvantifiserer konkurransekraften til hvert selskaps merkevare ved å se på deres evne til å sette høye priser. Selv styrken til merkevarene varierer på tvers av luksussegmentet, har vi funnet at merkevarene med den største absolutte evnen til å sette høye priser finnes innenfor klokker, smykker, og produkter basert på lær og dermed har sterke bærekraftige konkurransefortrinn grunnet merkevaren. Vi dykker også dypt inn i kostnadsbildet til disse selskapene, men vi mener fortsatt at lave kostnader er en sjelden konkurransefortrinn i dette segmentet, grunnet mangel på skala, heterogene produksjonsprosesser, og en ‘push’-drevet heller enn ‘pull’-drevet produktutvikling. 

Selskaper innenfor luksussegmentet

Brukere av Morningstar Select kan laste ned rapporten her.  Rapporten ble først publisert 14. desember 2017. Rapporten er skrevet av Jelena Sokolova og Bridget Weishaar og består av totalt 94 sider med alt. Se her for viktig informasjon om Morningstar Analyse. Informasjonen ovenfor er ment til utdanningsformål og bør ikke brukes som eneste kilde til investeringsbeslutning, rådfør deg med en finansiell rådgiver før kjøp og salg av verdipapirer. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer