Ups, MIFID II og MIFIR kommer fra 1. januar likevel

4. desember måtte nok ‘compliance’ slippe alt i hendene, ta en kaffe og lese forskrifter fra Finanstilsynet. 

Thomas Furuseth 05.12.2017 | 12:40
Facebook Twitter LinkedIn

Bakgrunn

MIFID II er et EU-direktiv som skal oppdatere første versjon av MIFID som kom i 2007, og som i Norge havner under verdipapirhandelloven. MIFIR er regulering som havner direkte til anvendelse i hvert marked i EU.

Den normale prosessen for ‘D’ – direktiver er at man får et forslag, offentlig høring/tilbakemeldinger, går gjennom Stortinget, deretter implementering i lov. I forhold til MIFID II fikk vi NOU2017:1 20. januar i år, hvor man kunne komme med tilbakemeldinger innen midten av mai. Samtidig har EU satt en hard frist som alle innenfor EU skulle implementere MIFID og det var første virkedag i 2018 (3. januar). Det begynte etter hvert å bli klart at man ikke rakk å få MIFID II gjennom Stortinget i et valgår hvor regjeringen hadde det travelt med både ASK og IPS v2.0. Dermed lanserte Finanstilsynet en utvannet forskrift 9. november 2017. Mindre enn en måned etter, 4. desember 2017, opphevet Finanstilsynet forrige forskrift og lanserte MIFID II og MIFIR i full kraft via nye forskrifter. Det gir bransjen 27 dager, når man teller med helger og fridager, fra forskriften først blir publisert til forskriften trer i kraft.

Hva skjedde mellom 9. november og 4. desember?

Hvorfor gikk man til det drastiske skrittet å lansere hele pakken i forskrift utgitt av Finanstilsynet og ikke gå gjennom normal lovbehandling? Mest sannsynlig finner jeg at det var vår mektige partner i sør som sa at fristen var endelig, og hvis du ikke er «inne, så er du ute». Men det er selvfølgelig bare spekulasjoner. Det må uansett ha vært noe svært viktig som gjør at man forbigår normale prosesser, gir hele finansbransjen svært kort tid til å områ seg etter at man hadde satt forventninger om at MIFID II ikke kom i Norge før langt inn i 2018. De norske finansforetakene som har internasjonale operasjoner er nok nå lengst fremme i sine tilpasninger. Det må ha vært ekstraordinært viktig å få disse forordningene på plass innen 1. januar 2018, inntil lovene blir vedtatt.

Ingen overraskelse at MIFID II kommer

Det har vært skrevet side opp og side ned om MIFID II i flere år, og mine kollegaer på datasiden har startet innsamlingen av 66 nye datapunkter for omkring 120 000 fondsklasser som opprinner fra Europa. Heldigvis har EFAMA (pan-europeisk bransjeorganisasjon for verdipapirfond) laget en mal for datainnsamling (ekstern lenke til Excel-ark). Denne ble klar 3. august 2017, og først da kunne Morningstar starte utviklingen av databasene og produktene og det er med andre ord vært svært knappe tidsfrister hele veien. De forvalterne som nå ikke greier å levere disse nye dataene til distributørene i tide, står i fare for å bli kastet på dør av distributørene. Vi skal «bare» samle inn dataene, mens produsentene må finne ut hvordan de skal fylle ut disse dataene. Data som i mange tilfeller ikke har blitt produsert før, og det er mange spørsmål om hvordan man skal gå frem.

Forhåpentligvis har man kommet godt i gang med forberedelsene, hvis ikke går klokken farlig fort frem til rakettene sendes opp. Fordi det er mye mer enn 66 datapunkter som skal fylles ut, dette er største endringen på 10 år for hvordan du og jeg som privatpersoner kan kjøpe og selge verdipapirer, og dette lanseres i forskrift 27 dager før rakettene sendes opp og reglene trår i kraft. Neste gang håper jeg vi er tidligere ute. 

Annonse: Om du er ansatt i et norsk finansforetak og har spørsmål rundt MIFID II og data, ta gjerne kontakt med oss. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings