Ups, MIFID II og MIFIR kommer fra 1. januar likevel

4. desember måtte nok ‘compliance’ slippe alt i hendene, ta en kaffe og lese forskrifter fra Finanstilsynet. 

Thomas Furuseth 05.12.2017 | 12:40
Facebook Twitter LinkedIn

Bakgrunn

MIFID II er et EU-direktiv som skal oppdatere første versjon av MIFID som kom i 2007, og som i Norge havner under verdipapirhandelloven. MIFIR er regulering som havner direkte til anvendelse i hvert marked i EU.

Den normale prosessen for ‘D’ – direktiver er at man får et forslag, offentlig høring/tilbakemeldinger, går gjennom Stortinget, deretter implementering i lov. I forhold til MIFID II fikk vi NOU2017:1 20. januar i år, hvor man kunne komme med tilbakemeldinger innen midten av mai. Samtidig har EU satt en hard frist som alle innenfor EU skulle implementere MIFID og det var første virkedag i 2018 (3. januar). Det begynte etter hvert å bli klart at man ikke rakk å få MIFID II gjennom Stortinget i et valgår hvor regjeringen hadde det travelt med både ASK og IPS v2.0. Dermed lanserte Finanstilsynet en utvannet forskrift 9. november 2017. Mindre enn en måned etter, 4. desember 2017, opphevet Finanstilsynet forrige forskrift og lanserte MIFID II og MIFIR i full kraft via nye forskrifter. Det gir bransjen 27 dager, når man teller med helger og fridager, fra forskriften først blir publisert til forskriften trer i kraft.

Hva skjedde mellom 9. november og 4. desember?

Hvorfor gikk man til det drastiske skrittet å lansere hele pakken i forskrift utgitt av Finanstilsynet og ikke gå gjennom normal lovbehandling? Mest sannsynlig finner jeg at det var vår mektige partner i sør som sa at fristen var endelig, og hvis du ikke er «inne, så er du ute». Men det er selvfølgelig bare spekulasjoner. Det må uansett ha vært noe svært viktig som gjør at man forbigår normale prosesser, gir hele finansbransjen svært kort tid til å områ seg etter at man hadde satt forventninger om at MIFID II ikke kom i Norge før langt inn i 2018. De norske finansforetakene som har internasjonale operasjoner er nok nå lengst fremme i sine tilpasninger. Det må ha vært ekstraordinært viktig å få disse forordningene på plass innen 1. januar 2018, inntil lovene blir vedtatt.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies