I markedene kan ‘jeg vet ikke’ være det riktige svaret.

Men prisingen nå peker mot lav forventet avkastning i de fleste aktiva fremover.

Thomas Furuseth 16.11.2017 | 8:00
Facebook Twitter LinkedIn

Jeg kan virke som en rimelig traust fyr, jeg har sett forvaltere som forsøker å selge inn sine fond etter sterk oppgang i fondskursen, hvor jeg tenkte: «Jeg aner ikke hvordan dette fondet kommer til å gå, det kan være opp, ned, bortover». I ettertid var dette fondet paddeflatt i flere år. Pengene som gikk inn i fondet kom selvfølgelig inn på ‘topp’ og de innskuddene ble stående noen år før investorene begynte å trekke seg ut. 

Nettotegning versus avkastning

Morningstar begynte å motta fondsstørrelser der den blå linjen starter, da var fondet på 1,8 millioner euro. Så startet finanskrisen og fondet gjorde det svært godt og pengene flommet inn. Akkumulert strømmet det inn en milliard euro. Avkastningen stoppet så opp, og investorer startet å ta ut pengene. I perioden hvor vi har hatt kapitalstrømmer i fondet, har årlig investoravkastning vært 3,58 % per år, men i samme periode har totalavkastningen vært 3,94 %. Hvis vi derimot ser på de siste 5 årene, så har dette eksempelfondet hatt 5,1 % totalavkastning, mens investorene grunnet dårlig timing har hatt 2,8 %. Investorene tapte 2,3 % årlig av avkastningspotensialet siste 5 år grunnet timingen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Obligasjon E10 492,45 NOK0,15Rating
Holberg Kreditt A109,45 NOK0,12Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern