Gir fokus på miljø, sosial og selskapsstyring bedre avkastning?

Ja, nei og kanskje. Det avhenger av hvordan man måler resultatene. Sannsynligvis er ikke den direkte sammenhengen mellom ESG og avkastning så sterk, men kontroverser derimot, ser ut til å ha store negative følger for avkastningen. 

Thomas Furuseth 15.11.2017 | 9.03
Facebook Twitter LinkedIn

Mange veier til Roma

La oss ta det med en gang, det jeg har gjort her kalles datautforsking og er ikke forskningsbasert hvor man lager teorien og tester denne en gang med modellen. Det er også mange måter å komme seg frem til et resultat. Eksempelvis har vi i Morningstar ved Jon Hale lagt merke til at de fondene vi har merket som «sosialt ansvarlige fond» typisk har god Morningstar Sustainability Rating, og en avkastning som er innenfor forventet fordeling, men med en liten positiv bias. Underliggende akademisk forskning sier også med klar overvekt at det har en «nøytral» påvirkning på resultatene.

Deretter har vi Morningstar Sustainability Indexes som i visse regioner har gitt bedre avkastning, mens i andre regioner har gitt mindreavkastning.

Jeg kommer til å ta flere snarveier, for det første har jeg ikke tiden tilgjengelig til å gjøre grundigere vurderinger, dernest har jeg ikke tilgang til fullstendige tidsseriedata. Ta derfor data og kommentarer i denne artikkelen som en status per november 2017.

Sustainalytics

Sustainalytics er Morningstars partner som gir oss nødvendige analyser og vurderinger på de enkelte selskapene som inngår i fondsporteføljene. De går gjennom selskapenes rapportering (eller mangelen på dette som sådan), og vurderer risikoen i selskapene gitt ved miljø-, sosiale- og styringsprinsipper (ESG- på engelsk). De fleste er enige om at mennesker har et ansvar for å etterlate Tellus i en forfatning som gjør at det går an å bo her. Men det er ikke det som diskuteres her, men heller om bedre ESG-score gir bedre avkastning. 

Miljø, sosial, selskapsstyring resultater

Det er flere interessante trekk ved tabellen ovenfor. For det første, de største selskapene tenderer til å være bedre på ESG-håndtering enn de små. Dette har vi vist til før, men det er også logisk når man tenker over det. De største selskapene har flere ressurser til å rapportere og håndtere ESG-relaterte risikofaktorer og muligheter enn mindre selskaper. Hvis man ser på avkastning i år gjennom et rent gjennomsnitt, så ser vi at det tenderer til å være en positiv sammenheng mellom ESG-score og avkastning, men dersom man vekter basert på størrelsen blir sammenhengen motsatt! Målt over tre år er retningen lik for både likevektet og markedsverdivektet avkastning. Når vi ser på Morningstar Rating for aksjer, så ser det ut til å være en svak sammenheng, der høyere ESG-vurdering gir noe høyere rating. P/E tallene har samme fordeling, hvor industrilederne har relativt lav PE, men det har også de minste selskapene. Her er det selvfølgelig sammenblanding mellom flere faktorer og størrelsen på selskapene kan gi litt kluss vurderingene her.

Selv om jeg tar en snarvei, så ser det ut til at når man tar hensyn til faktorer som aksjens størrelse, verdi/vekst-egenskaper og andelen fondseiere (hvor stor andelen av utestående aksjer som eies av fond), så går avkastningen svakt ned når ESG går opp i den siste treårsperioden. Riktignok er tallene relativt små og 3 år er i grunnen for lite til å trekke sterke konklusjoner, det kan være spesielle markedsforhold som tilfeldigvis dukker opp i dette datasettet, men det måtte avveies mot at på lenger horisont blir det flere endringer som må tas hensyn til som jeg ikke har mulighet til å gjøre. I tillegg later effekten å være mye større for kontroverser, som ser ut til å ha sterk negativ påvirkning på avkastningen.

Det å unngå unødvendig risiko er en viktig del av ESG-analysen. Det er jo gjerne slik at risiko er noe som ligger i skyggen og venter. Man kan aldri sikre seg 100 %, men man kan ta de forhåndsregler som er passende og rette tilstrekkelig søkelys i de områdene man beveger seg. 

Endret 16.11.2017 presiseringer i nest siste avsnitt. 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer