Gir fokus på miljø, sosial og selskapsstyring bedre avkastning?

Ja, nei og kanskje. Det avhenger av hvordan man måler resultatene. Sannsynligvis er ikke den direkte sammenhengen mellom ESG og avkastning så sterk, men kontroverser derimot, ser ut til å ha store negative følger for avkastningen. 

Thomas Furuseth 15.11.2017 | 9:03
Facebook Twitter LinkedIn

Mange veier til Roma

La oss ta det med en gang, det jeg har gjort her kalles datautforsking og er ikke forskningsbasert hvor man lager teorien og tester denne en gang med modellen. Det er også mange måter å komme seg frem til et resultat. Eksempelvis har vi i Morningstar ved Jon Hale lagt merke til at de fondene vi har merket som «sosialt ansvarlige fond» typisk har god Morningstar Sustainability Rating, og en avkastning som er innenfor forventet fordeling, men med en liten positiv bias. Underliggende akademisk forskning sier også med klar overvekt at det har en «nøytral» påvirkning på resultatene.

Deretter har vi Morningstar Sustainability Indexes som i visse regioner har gitt bedre avkastning, mens i andre regioner har gitt mindreavkastning.

Jeg kommer til å ta flere snarveier, for det første har jeg ikke tiden tilgjengelig til å gjøre grundigere vurderinger, dernest har jeg ikke tilgang til fullstendige tidsseriedata. Ta derfor data og kommentarer i denne artikkelen som en status per november 2017.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies