Teknologi: Fortene i skyen

Vi identifiserer bærekraftige konkurransefortrinn, vinnere og tapere i det spirende skymarkedet. 

Rodney Nelson 08.11.2017 | 10.41
Facebook Twitter LinkedIn

Skytjenester har vært et hett tema i store deler av de siste 20 årene, men vi mener at de fleste entrepriser fortsatt er på et tidlig stadium i adopsjon av skytjenester. Selskaper starter nå å realisere at det å drifte IT-infrastruktur i sine driftsbygninger er ineffektivt, og de retter nå blikket mot skyen og hyperskala computere for å strømlinjeforme deres prosesser og for å drive produkt- og tjenesteinnovasjon. Vi tror offentlige skytjenester er et strategisk skifte som alle selskaper etter hvert vil omfavne i varierende grad, og vi mener store deler av IT-belastningene vil flyttes til offentlige skyleverandører (infrastruktur-, plattform-, og programvare-som-en-tjeneste- (IaaS, PaaS & SaaS) leverandører) de neste tiårene.

For IaaS og PaaS tror vi at det er tre faktorer som vil begrense markedet til en håndfull leverandører; kapitalintensiteten som er påkrevd for å bygge ut et globalt avtrykk av datasentre, forsknings- og utviklingsinitiativ som kreves for å bygge ut en tjenesteportefølje i toppsjiktet, samt teknisk innsikt til å opprettholde en differensiert skyarkitektur for å tilegne seg entreprisekunder og -utviklere. Vi mener at de som klarer å overkomme disse tersklene vil dra nytte av flere kilder til økonomiske vollgraver, de viktigste er kostnadsfortrinn og immaterielle eiendeler. På tross av et langsiktig vekstmarked, tror vi at skytjenestene vil konsolideres rundt en håndfull leverandører; Amazon, Microsoft, Alphabet og Alibaba. IBM og Oracle vil sannsynligvis forbli aktive i dette markedet, men vi mener det er usannsynlig at de vil bygge ut robuste nok løsninger slik at de oppnår en sammenlignbar inntektsskala i forhold til de større aktørene som nevnt ovenfor.

Vi mener disse fire ledende selskapene etablerer sterke konkurransedyktige posisjoner rundt hvert av de tre faktorene som ble uthevet tidligere, og står sterkt i å ta en stor del av veksten ettersom selskapene flytter IT-budsjettene over i skyen. Vi mener at de fleste skyleverandørene handles i nærheten av virkelig verdi, alle aksjene har 3 stjerner Morningstar Rating per 8.11.2017.

Dette er et kort sammendrag av en rapport på 103 sider inklusiv vedlegg og standardopplysninger. Kunder av Morningstar Select kan lese hele rapporten her. Rapporten ble opprinnelig publisert 30.6.2017.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alibaba Group Holding Ltd ADR75,27 USD-1,66Rating
Alphabet Inc Class A177,66 USD-0,02Rating
Amazon.com Inc183,13 USD-0,34Rating
Microsoft Corp437,11 USD-0,74Rating
Oracle Corp138,56 USD0,38Rating

Om forfatteren

Rodney Nelson  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer