Teknologi: Fortene i skyen

Vi identifiserer bærekraftige konkurransefortrinn, vinnere og tapere i det spirende skymarkedet. 

Rodney Nelson 08.11.2017 | 10:41

Skytjenester har vært et hett tema i store deler av de siste 20 årene, men vi mener at de fleste entrepriser fortsatt er på et tidlig stadium i adopsjon av skytjenester. Selskaper starter nå å realisere at det å drifte IT-infrastruktur i sine driftsbygninger er ineffektivt, og de retter nå blikket mot skyen og hyperskala computere for å strømlinjeforme deres prosesser og for å drive produkt- og tjenesteinnovasjon. Vi tror offentlige skytjenester er et strategisk skifte som alle selskaper etter hvert vil omfavne i varierende grad, og vi mener store deler av IT-belastningene vil flyttes til offentlige skyleverandører (infrastruktur-, plattform-, og programvare-som-en-tjeneste- (IaaS, PaaS & SaaS) leverandører) de neste tiårene.

For IaaS og PaaS tror vi at det er tre faktorer som vil begrense markedet til en håndfull leverandører; kapitalintensiteten som er påkrevd for å bygge ut et globalt avtrykk av datasentre, forsknings- og utviklingsinitiativ som kreves for å bygge ut en tjenesteportefølje i toppsjiktet, samt teknisk innsikt til å opprettholde en differensiert skyarkitektur for å tilegne seg entreprisekunder og -utviklere. Vi mener at de som klarer å overkomme disse tersklene vil dra nytte av flere kilder til økonomiske vollgraver, de viktigste er kostnadsfortrinn og immaterielle eiendeler. På tross av et langsiktig vekstmarked, tror vi at skytjenestene vil konsolideres rundt en håndfull leverandører; Amazon, Microsoft, Alphabet og Alibaba. IBM og Oracle vil sannsynligvis forbli aktive i dette markedet, men vi mener det er usannsynlig at de vil bygge ut robuste nok løsninger slik at de oppnår en sammenlignbar inntektsskala i forhold til de større aktørene som nevnt ovenfor.

Vi mener disse fire ledende selskapene etablerer sterke konkurransedyktige posisjoner rundt hvert av de tre faktorene som ble uthevet tidligere, og står sterkt i å ta en stor del av veksten ettersom selskapene flytter IT-budsjettene over i skyen. Vi mener at de fleste skyleverandørene handles i nærheten av virkelig verdi, alle aksjene har 3 stjerner Morningstar Rating per 8.11.2017.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alibaba Group Holding Ltd ADR223,31 USD-2,16
Alphabet Inc A2 270,67 USD0,90
Amazon.com Inc3 372,20 USD2,21
International Business Machines Corp135,73 USD0,45
Microsoft Corp255,85 USD1,03
Oracle Corp75,58 USD0,40

Om forfatteren

Rodney Nelson  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies