Bærekraftig avkastning i 4 grafer

Bærekraftige indekser scorer bra på avkastning, volatilitet, kvalitet og finansiell helse. 

Dan Lefkovitz 25.10.2017 | 7:59
Facebook Twitter LinkedIn

Når det kommer til å investere i henhold til miljø, sosiale og eierskapsstyring (ESG er den engelske forkortelsen som ofte brukes, red.anm.) har investorer ofte unødig bekymret seg rundt potensielt avkastningstap. Morningstars Jon Hale har undersøkt fond som sier de investerer bærekraftig og fant ingen grunn til bekymring.

Vi har nylig studert avkastningen til «Morningstar Sustainability Index Family» og observerte at bærekraftige investeringer ikke later til å ha etterslep i avkastningen på markedsnivået heller. Av de 20 aksjeindeksene i Morningstars univers har 16 gitt meravkastning i forhold til deres ikke-ESG justerte indeksene i hele nåværende levetid. Det er viktig å påpeke at man får en annen eksponering enn en ren markedsvektet eksponering. Bærekraftige investeringer vil gi meravkastning i visse perioder og mindreavkastning i andre. I de seneste årene har ESG-relaterte investeringer gitt meravkastning i Europa og Asia, men gitt mindreavkastning i USA.

Hva er Morningstar Sustainability Index Family?

Morningstars ESG-indekser er metodisk samordnet med Morningstar Sustainability Rating for fond. Disse indeksene velger ut aksjene med høyeste score på ESG slik det er ratet av Sustainalytics. Deretter blir disse aksjene vektet basert på markedsverdi. Indeksene ekskluderer selskaper som har vært involvert i store kontroverser, i tillegg til selskaper som produserer tobakk og kontroversielle våpen slik som landminer.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Dan Lefkovitz

Dan Lefkovitz  er innholdsstrateg for Morningstars indeksvirksomhet. 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies