Hvem skal bære analysekostnadene fra neste år?

Ute i Europa går diskusjonen varmt om det er forvaltningsselskapene selv som skal ta kostnaden, eller om den skal sendes videre til deg og meg. 

Thomas Furuseth 02.10.2017 | 8.00
Facebook Twitter LinkedIn

Etter hvert som støvet etter aksjesparekonto legger seg i de juridiske avdelingene kommer det nye europeiske regler skyllende over landegrensene. Det neste europeiske direktivet er en oppdatering av verdipapirhandelloven som ble satt i kraft i 2007, på stammespråket sier vi bare «MIFID II». Som vanlig er de europeiske direktivene omfattende og detaljerte. Dette handler i stor grad om hvordan verdipapirer (som eksempelvis fond og aksjer) kan selges til deg og meg.

En av disse punktene er at man skal skille mellom tilknyttet og uavhengig rådgivning. Det betyr at hvis du spør eksplisitt en rådgiver «Er du en uavhengig rådgiver?», så skal du enten få svaret ja eller nei etter at regelverket er satt i kraft. Mest sannsynlig vil vi ha mange tilknyttede rådgivere i Norge og du vil da følgelig få svaret «Nei».

Årsaken til at mange vil kvie seg for å kalle virksomheten uavhengig rådgivning er at det stilles en lang rekke krav for at en rådgiver skal kunne kalle seg uavhengig.

Blir fondene billigere, dyrere eller blir det likt som før?

Det blir også satt forbud mot pakkeavtaler på analyse og transaksjoner. For eksempel kan ikke Forvalter ABC få en «gratis» analyse av meglerhus XYZ ved å rette transaksjonene til meglerhuset XYZ under MIFID II. Analyser må kjøpes uavhengig av hvor transaksjoner blir utført, noe som medfører at alle som produserer analyser må selge disse til forvalterne og sende regning. Så MIFID II har som mål å fjerne denne linken mellom analysen av enkeltaksjene og transaksjonene.

Hittil er det du og jeg som har plukket opp regningen, ved at transaksjonskostnadene som betales inneholder også prisen på analysen. De har gitt analysene «gratis» fordi de så langt har hatt sin inntjening på handlene/transaksjonene. Ettersom dette blir forbudt etter MIFID II må markedet for analyser etableres. Samtidig har diskusjonen om hvem som skal plukke opp regningen dukket opp. For eksempel så er det slik at ansattkostnaden i et forvaltningsselskap dekkes jo av selskapet, dette selskapet sender så en regning til fondet (forvaltningsavgift og eventuelt suksesshonorar). Denne forvaltningsavgiften er din kostnad og er forvaltningsselskapets inntekt, men den varierer ikke med forvalters transaksjoner.

I Norge har interesseorganisasjonen lobbet for at verdipapirfondsloven bør endres slik at analysekostnadene kan sendes videre til deg og meg slik det kan gjøres i utlandet. Det er i og for seg greit nok, men i utlandet har medias oppmerksomhet vært større enn i Norge rundt dette tema, og det føres lister over hvilke forvaltere som planlegger å dekke dette selv, og over hvilke som planlegger å sende kostnaden videre til deg og meg.

Mange av de store internasjonale aktørene som BlackRock, JPMorgan, Franklin Templeton, Deutche AM og Allianz har nå sagt til markedet at de vil absorbere disse kostnadene på egen bunnlinje (altså ta denne kostnaden på selskapsnivå på lik linje med andre kostnader som eksempelvis lønnskostnader, husleie osv), mens andre som Carmignac har sagt at de vil sende kostnadene videre til fondene.

Her vil det sannsynligvis være skalafordeler for de største leverandørene. De som også primært allerede dekker analysekostnadene ved å ha en stor stab av analytikere i eget hus, vil også enklere kunne absorbere kostnadene siden disse vil være mindre i utgangspunktet.

Endret marked, åpner for uavhengige leverandører

Det er tegn i tiden som tilsier at det kan bli færre analytikere som dekker visse selskaper, samtidig åpner ny distribusjonspraksis opp for at uavhengige leverandører av analyse kan konkurrere om å levere tjenesten. Det antas at det fremover vil bli enda sterke krav til verdi i de analysene som forvaltningsselskapene kjøper inn til sin forvaltning. Morningstar, som en uavhengig aktør og er ikke knyttet opp mot transaksjoner, har eksempelvis gjort aksjeanalyser siden begynnelsen på 2000-tallet. Det kan godt tenkes forbruket av analysetjenester blir mindre, eller mer presist, forvalterne vil i større grad vurdere hva de faktisk trenger. Det er uansett et dristig trekk av EUs myndigheter og dra opp hele forretningspraksisen ved roten og snu markedet på hodet. Fristen for implementering av dette i EU er 3.1.2018, og norske forvaltere må nok også ta hensyn til dette allerede da, selv om norsk regelverk ser ut til å bli forskinket. Det blir også spennende å se om verdipapirfondsloven vil åpne for å sende analysekostnadene videre til deg og meg.

Annonse; se Morningstars MIFID II tjenester her.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer