High Yield-investorer tok ut penger i juli og august

Sprikende oppførsel blant fondsinvestorer i juli og august, investorene selger seg ned i høyrisikable rentefond og kjøper statsobligasjoner, mens på aksjesiden kjøpes det både vekstmarkeder og utviklede markeder. 

Thomas Furuseth 21.09.2017 | 15.33
Facebook Twitter LinkedIn

Samtidig som volatiliten i aksjemarkedet er rekordlavt, tok investorer ut penger fra de mest risikable rentefondene i juni og august. De første 8 månedene ble det totalt fortsatt satt inn penger i High Yield.

Det er også god nettotegning inn i aksjefond om dagen, både i vekstmarkeder og i utviklede markeder, så investorer later ikke til å være risikoaverse, så kanskje de bare er mer selektive? 

Flows per obligasjonsfondsstype

‘Bond’ er ikke nærmere definert, ofte er dette kategorier hvor det kan være flere typer obligasjonsfond, slik som «Rente, NOK Obligasjoner». Som man ser av oversikten var det spesielt «High Yield» og «Fixed Term» som skiller seg ut med negativ nettotegning (fixed term fond avvikles på et gitt tidspunkt). Det skal bemerkes at uttakene ikke er spesielt store fra High Yield, omtrent 1 % av kapitalen i starten på juli. Statsobligasjoner skiller seg også ut ved at de har gått fra nettosalg til nettotegning, noe som kan vise en viss grad av forsiktighet hos investorene.

Tendensen fortsatte derimot i august, dog med lavere innløsning i HY, men vi ser videre uttak både fra fixed term og high yield.

Flows per obligasjonsfondstype august 2017

 

Samtidig ser det ikke ut som om avkastningen i high yield, målt i kategorienes valuta, ut til å være så verst verken i juli eller hittil i år. Så spørsmålet er om det er noen store fond som har tatt hele støyten, eller om det er noen andre årsaker? En mulig årsak kan være svekkelsen i dollar i forhold til euro, og de fleste investorene i disse tallene finnes i Eurosonen. USD High Yield er ned 6,7 % målt i euro de siste 8 månedene, mens den er opp 5,2 målt i USD.

Flows High Yield per kategori juli 2017

Majoriteten av kapitalflukten kom fra to kategorier, USD High Yield Bond og EUR High Yield Bond i juli, og i den ene kategorien (USD HY) står ett fond for majoriteten av kapitalutflukten. Resten er spredt utover 107 andre fond, mens 116 fond hadde nettotegning blant disse to gruppene. En fare når ett fond har store uttak er at det i realiteten er internrokade av kapital og det forteller tallene lite om. Selv om man tar vekk dette fondet, så ville man hatt 2 milliarder euro i kapitalflukt fra high yield i juli 2017.

I august ble flukten dempet ganske mye i EUR High Yield Bond, mens USD High Yield fortsatte i omtrent samme tempo.

Flows High Yield per kategori august 2017

Ingen panikk, men noen har trolig sikret gevinst

Det er litt interessant høyrisikorentefondene sammenlagt hadde uttak to måneder på rad, mens for eksempel aksjefond fortsetter å motta innskudd. Man kan bare spekulere i årsakssammenhengen, men det vil alltid være fond som gjør det relativt dårlig, andre investorer tar gevinst av bordet. I tillegg ser vi jo en viss grad av risikoaverse holdninger, ved at statsobligasjoner ble kjøpt igjen i juli og august, mens statsobligasjoner hadde så store nettouttak at hittil i år fortsatt summeres med negativt fortegn. Men altså, investorer agerte annerledes i rentemarkedet enn i aksjemarkedet i Europa i juli og august, så får vi se om det bare er midlertidig, om det er en reaksjon på svakere dollar, eller om det er andre faktorer som vil utspille seg. 

Morningstar lager hver måned en Asset Flow rapport. Denne er gjøres blant annet tilgjengelig gjennom Morningstar Direct, for å se hele rapporten med august-tallene, klikk her. 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer