Apples sterke tredjekvartalstall

Apple viste til sterke tredjekvartalstall med sterkt salg av iPad, og iPhone-salget var godt i en periode som vanligvis er tregt rett før høstlanseringer.

Brian Colello, CPA 02.08.2017 | 15.55
Facebook Twitter LinkedIn

Aksjen steg 6 % i ettermarkedene grunnet disse sterke nyhetene og vedvarende summing og rykter rundt «iPhone X», som muligens vil ha en høyere pris ut til konsument ($999 eller høyere). Vi er forsiktige optimister rundt Apples evne til å hente ut høyere priser for iPhone X, men antar at dette vil kannibalisere salget av nåværende toppmodeller og at en så høy pris kan redusere byttesyklusen slik at kundene beholder mobilen lenger. Det er også usikkert om iPhone X er et skifte i produktstrategi, der man vil ha en ultra-premium telefon til over 1000 dollar, eller om iPhone X er et produkt som kommer uregelmessig eller kanskje bare en gang.

Apples inntekter steg med 7 % i forhold til fjorårets kvartal til $45,4 mrd. Apple solgte 41 millioner iPhones i kvartalet, noe som er 2 % opp fra samme kvartal i fjor, high-end telefonen iPhone 7 og 7 Plus var 10 % over forrige modell iPhone 6S og 6S Plus i fjor.

Tjenestesalg gjennom App Store steg med 22 % til $7,3 mrd. ettersom brukerne benytter seg av enhetene sine. iPad-salget var også et lyspunkt og steg med 15 % i forhold til samme kvartal i fjor. Apple har hatt suksess i undervisningsmarkedet, i tillegg til i Kina og Japan, hvor mange var førstegangskjøpere av iPad. Apples lansering av en iPad til $329 kan bidra til oppgraderinger i det korte bildet. Øvrige produkter steg også 23 %, blant annet som følge av Watch-salgsøkning på 50 % og god etterspørsel etter Airpods.

Apple forventer at inntektene havner i området 49-52 milliarder dollar, noe som representerer 5 – 11 % vekst fra fjorårets kvartal. Vi estimerer at dette betyr at Apple forventer midten av ensifret vekst for iPhone og at dette har bidratt med å roe ned markedene i forhold til eventuelle forsinkelser i forbindelse med iPhone X. Vi legger til grunn at Apples fjerdekvartalsframskrivninger ikke inneholder store inntektsbidrag fra iPhone X, salgstallene kan påvirkes av både lavt tilbud, produksjonsforsinkelser eller begge deler.

Vi antar mesteparten av inntekten fra iPhone X vil havne i det fiskale året 2018 (oktober 2017 til september 2018). Lanseringen av denne telefonen burde øke Apples gjennomsnittlige salgspris (ASP) ettersom vi forventer at Apple vil kunne selge en dyrere telefon til dets mest lojale (og kanskje mest bemidlede) kunder. Vi forventer 11% salgsvekst i fiskale 2018 for Apple som helhet, og 11 % vekst for iPhone hvor mesteparten av dette er grunnet høyere ASP.

Vi har riktignok noen bekymringer rundt oppgraderingssyklusen, ettersom svært sterkt salg av iPhone 6 gav lavere salg av iPhone 6S. Vi antar Apple møter vanskelig sammenligning i 2019 etter iPhone X lansering. Samtidig kan de som kjøper nye telefoner hvert år, sette oppgraderingssyklusen på pause med en dyrere telefon som iPhone X.

iPhone X vil sannsynligvis også kannibalisere den nåværende toppmodellens arvtager (iPhone 7S), samtidig er det usikkert om iPhone X er en produktgruppe som vil motta jevnlige oppgraderinger, og dermed en ny «tier», eller om det er et produkt som kommer i denne omgangen eller i uregelmessige intervaller. Vi har ingen indikasjoner på om iPhone X er en «ny normal» eller en spesialversjon.

For lav tilgang til OLED-skjermer og 3D-sensorer vil sannsynligvis begrense tilgangen til iPhone X i fiskale 2018, og kanskje rettferdiggjøre en høyere pris. Etter hvert som tilgangen til komponentene bedres, forventer vi at disse egenskapene kommer til vanlige telefoner etter hvert (eksempelvis iPhone 8 som lanseres høsten 2018).

På bakgrunn av våre bekymringer har vi lagt oss betydelig under konsensus for Apples fiskale 2019 inntekter, og vi forventer et fall i inntekter på 5 % i 2019 etter en vekst på 11 % i 2018, tilsvarende Apples inntektsmønster i perioden 2015-2016, hvor Apples resultater falt 8 % i 2016 i forhold til 2015 grunnet svakt salg av iPhone 6S. 

Morningstar gir ikke råd om investering, rådfør deg med finansiell rådgiver før handel i verdipapirer. Artikkelen er kun til utdanningsformål.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Apple Inc175,60 USD-0,54Rating

Om forfatteren

Brian Colello, CPA  er senior aksjeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer