Delphi Nordic med røff start under Håkon Sætre

Mens Delphi Nordic kun steg 0,82 % første 4 månedene under Sætre, steg VINX Benchmark Cap NR 4,99 % i samme periode. 

Thomas Furuseth 02.08.2017 | 13.33
Facebook Twitter LinkedIn

Endrede rammer i et fond trenger ikke utelukkende være negativt, faktisk så har en fersk analyse av forvalterendringer gjort av Morningstars kvantitative team sagt at overordnet er det ingen statistisk effekt av forvalterendringer på fondets resultater. Slike analyser gjøres riktignok på hele fondsuniverset, og her snakker vi om ett fond, og med ett fond kan det skje utslag i begge retninger.

Det første som kan skje er at den nye forvalteren må håndtere store uttak, det har ikke skjedd i dette tilfellet, nettotegningen har vært svært lav helt til juni, hvor uttakene plutselig steg til en kvart milliard kroner. Det er fortsatt helt håndterbart for dette markedet.

Man bør være ytterst forsiktig med å dømme en forvalter på bakgrunn av 4 måneder med avkastning, fordi det er altfor kort periode til å rette konstruktiv bedømming. I stedet for å dømme, kan vi forsøke å finne en uavhengig forklaring på hva som har skjedd. Når en forvalter overtar en portefølje, kan det sammenlignes med å kjøpe en brukt bolig, forrige eier har satt sitt preg på boligen, mens neste eier ønsker å gjøre forandringer i henhold til dens smak og behov. Man får ikke gjort noe i boligen før man overtar nøklene, men kan deretter dra og handle inn maling, snekkertjenester, elektrikere og rørleggere for å gjøre det man vil. Noen kan kjøpe en bolig og totalrenovere den med en gang, mens andre flytter inn og setter inn sine møbler og gjør gradvise endringer over flere år. Sætre later til å ha flyttet inn og gjør endringer etter hvert som situasjonene oppstår.

Avkastningen og roten til problemet

Overordnet er det en måned som stikker seg ut, og det er mai, hvor resultatene kom inn langt under pari og trekker ned resultatene i hele perioden. Blant annet falt finske Outokumpu hardt i mai, det samme gjorde Subsea 7, noe som bidro sterkt til svake relative resultater. Outokumpu har Sætre arvet fra forrige forvalter, og han har solgt aksjer siden han overtok. Subsea 7 på den andre siden har han også arvet, men han startet med å kjøpe mer aksjer i april før smellen kom og han startet å laste av aksjene i selskapet igjen. 

Attribusjon Delphi Nordic sektorer

Kilde: Morningstar Direct, slutten av mars til slutten av juli 2017.

Som man ser på attribusjonsanalysen (her benyttes fondet KLP AksjeNorden Indeks som referanse), så ser vi at ‘Basic Materials’ og energi var de største bidragsyterne til svake resultater.

Hvis vi ser dypere i resultatene, og her må jeg nesten advare, det kommer mange tall, så ser man at Sætre har dobbelt eksponering mot ‘basic materials’ som indeksfondet, og 3x i energi. Merk at dette er snittall for perioden aggregert fra månedlige tall og kun beholdninger i Delphi Nordic vises (man kan også tjene eller tape relativt til en indeks på det man IKKE har i porteføljen også).

Attribusjon Delphi Nordic sektorer del 2

Kilde: Morningstar Direct, slutten av mars til slutten av juli 2017.

Mai stikker seg ut som en spesielt dårlig måned:

Tidsvarierende attribusjon Delphi Nordic

Kilde: Morningstar Direct, slutten av mars til slutten av juli 2017.

Mai var riktignok ikke bare en dårlig måned for Delphi Nordic, men også for Delphi Europe og Delphi Norge.

Sannsynligvis Delphi-prosessen og ikke ny forvalter

Det er, som allerede nevnt, farlig å trekke konklusjoner basert på svært kort historikk hvor majoriteten av hendelsene skjedde innenfor 1 måned. Etter å ha sett på transaksjonshistorien, avkastningen til aksjene og attribusjonen under Sætre i denne korte perioden, så antar jeg det er selve prosessen med trendfølging (kombinert med fundamental analyse) som har vært problemet, i denne kronglete tiden siden slutten av mars, og ikke nødvendigvis en ny forvalter. Sætre må få lov til å sette sitt eget fotavtrykk i porteføljen, så det skal bli interessant å se utviklingen til fondet fremover. En ny forvalter i et fond som dette innebærer riktignok usikkerhet og usikkerhet er ikke det investorer ønsker seg mest. Derfor forsvant også en kvart milliard ut av døren i juni etter de dårlige resultatene i mai, og Morningstars analytikere satte seg på gjerdet med en Nøytral-vurdering av fondet i slutten av april 2017. Sætre må få lov til å sette sitt eget fotavtrykk i porteføljen, så det skal bli interessant å se utviklingen til fondet fremover.

Dataene til denne artikkelen kommer fra Morningstar Direct.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings