Fond med lave kostnader øker i popularitet

Aktive forvaltere trenger ikke å føle seg helt utryddingstruet ennå, i Europa går fortsatt mye kapital inn i aktive fond. 

Thomas Furuseth 01.08.2017 | 13:02

Det skrives mye om det amerikanske fondsmarkedet, og det er ikke så rart gitt at det er størst i verden og amerikanske fondsmarkedet er svært utviklet og konkurranseutsatt. I tillegg er rådgivningsmodellen annerledes enn det vi er vant med i Europa (med unntak for Storbritannia) hvor de store massene går inn i dørene til bankene. I USA har fondsbransjen fått merke presset fra lavkostnadsfond som ikke bare leverer en tjeneste til svært lave kostnader, men har også ofte gitt bedre resultater enn fond forvaltet av homo sapiens sapiens. Selv om aktive forvaltere har merket presset, er det fortsatt slik at 63 % av kapitalen fortsatt står i aktivt forvaltede fond. Utfordringen har vært at kapitalen fortsetter å gå inn i indeksfondene, mens de aktive fondene periodevis har hatt store uttak. For eksempel ble det satt inn ca. 700 milliarder dollar i indeksfond det siste året (frem til juni 2017), mens aktive fond i samme periode opplevde kapitalflukt på ca. 213 milliarder dollar.

En annen tendens er at amerikanerne investerer svært mye i Amerika. Ca. 43 % av fondskapitalen er i amerikanske aksjer, mens 17 % er investert internasjonalt (resten blir fordelt på rentefond (25 %; pengemarkedsfond ikke inkludert), kombinasjonsfond (8 %), sektorfond, alternative fond også videre. Det amerikanske aksjemarkedet har vært utfordrende å velge aksjer i, og siden fond som følger indekser gjør det godt, vil dette skape oppmerksomhet og tiltrekke seg investors kapital, derfor har passivandelen i amerikanske aksjer økt til 46 %. Det er riktignok viktig å påpeke at selv om verdipapirfond er viktige i kapitalmarkedene, så er de ikke de eneste som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer.

Europas struktur gir lavere markedsandel til indeksfond, men det er endring i horisonten

Europeere må betale mer for forvaltning av fond uavhengig av fondets struktur. Den største utfordringen vår er fraksjonerte markeder og små fond. Selv de fondene som blir store i Europa, deler ikke skalafordelene videre til investorer i noen særlig grad. I tillegg kommer det som nevnt ovenfor, at europeere kjøper ofte fondene sine gjennom sin trofaste bankforbindelse, noe som gjør at man blir solgt til, heller enn at man har en uavhengig part mellom seg selv og forvalterne. Riktignok må man huske på at amerikanere ofte må betale for rådgivning i tillegg til forvaltningskostnadene, mens dette tradisjonelt har blitt bakt inn i forvaltningskostnadene her i Europa. Et nytt regelverk stiller strengere krav til betaling mellom forvaltningsselskap og rådgivere er på trappene i Europa (MIFID II) og det betyr at man kan se begynnelsen på et mer uavhengig rådgivningsapparat. Slike endringer tar riktignok tid, og det er ikke sikkert vi ser de helt store endringene før MIFID III eventuelt kommer. I Storbritannia gikk andelen innskudd i fond som etterligner indeks opp betraktelig, da betaling mellom forvalter og rådgiver ble forbudt, men reglene her går i stor utstrekning lenger enn det vi kan forvente å se her hjemme.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies