Norske fond er lite eksponert for kontroversielle produkter

Morningstar kan nå vise produktinvolvering på en rekke områder på fond. På de områdene som er i fokus hos Etikkrådet kommer norske fond godt ut, men det henger igjen noe eksponering fortsatt. 

Thomas Furuseth 27.07.2017 | 12.29
Facebook Twitter LinkedIn

Produktinvolvering er et komplekst område

Disse nye dataene som Morningstar nå lanserer på fondsnivå er tilgjengelig i Morningstar Direct, og den videre artikkelen bygger på data tatt ut derfra. For å lese Morningstars metode, vennligst klikk her.

Som man kan se av metodedokumentet, er det flere valg man må gjøre og terskelnivåer man må sette før man kan definere om aksje xyz bør tilskrives å produsere uetiske produkter. Med terskelnivåer menes hvor stor andel av selskapets inntjening som stammer fra de aktuelle produktene, og hvor i leverandørkjeden man hører til.

Det man også raskt ser, er at etikken til noen av disse produktkategoriene er høyst personlige. Det vil si at mine preferanser ikke nødvendigvis sammenfaller med dine overbevisninger. Eksempler på dette er når det kommer til religiøs overbevisning (sharia, katolske verdier mm.), produsenter av GMO, atomkraft, alkohol og sprøytemidler også videre.

Det kan likeledes være en utfordring for et fond, som er tilgjengelig for det generelle publikum, å generalisere. De fleste vestlige samfunn har i dag en sammensatt populasjon. Her i Norge har Norges Bank og Etikkrådet gjort deler av definisjonsarbeidet lettere for oss, ved at man definerer produkter som bryter med internasjonale normer (eksempelvis klasebomber, anti-personell-miner, sentrale komponenter til atomvåpen), tobakk, bidrar til alvorlig miljøskade, og sosiale normer (arbeidstakerrettigheter også videre).

Siden man også har en «skammens vegg» hvor tilrådninger blir offentliggjort, er dette noe som relativt enkelt kan implementeres for resten av fondsbransjen i Norge.

Morningstars definisjoner kan imidlertid være strengere, mildere eller på gjennomsnittet av hva forvaltere tenker. Disse terskelnivåene har blitt satt med utgangspunkt i et globalt rammeverk slik at våre brukere av informasjonen kan sammenligne fondene (markedene) opp mot hverandre, og vite at samme metode ligger til grunn. Ofte tar Morningstar et forsiktighetsprinsipp som grunnlag, derfor kan vi vise til en annen eksponering enn for eksempel interne anslag.

Norske forvaltere blant de beste i den europeiske klassen

Norske forvaltere er blant de som har lavest eksponering mot flere av de etisk betenkelige områdene. Igjen må jeg få understreke at selv her vil vi kunne ha forskjellige oppfatninger, men jeg har fokusert på områder som harmonerer med det som blant annet Norges Bank og det som jeg har lagt merke til har vært omtalt i norske media (sikkert med «recency bias»).

(Klikk på bilde for bedre lesbarhet).

produktinvolvering ESG bærekraft norge kontroversielle våpen gambling tobakk kull

Hvert område har to tallsett som må ses sammen. Hvis kun 6 % av fondene har eksponering, og av disse 6 % er eksponeringen (gjennomsnittlig andel av forvaltningskapitalen) langt under andre markeder, sier det seg selv at innslaget i en normal portefølje er veldig liten. Som man ser ovenfor er eksponeringen mot disse produktene, generelt sett, langt lavere enn i andre markeder. Men det er ikke null, og noe av differansen kan muligens være hvordan Morningstar har definert terskelnivåene (se metodedokumentet lenket til i starten av artikkelen).

Vi ser også at svenske fond scorer godt på denne oversikten, danske fond har riktignok vesentlig høyere andel fond som har tobakk og termisk kull i porteføljen enn svenske og norske fond.

Hvis man er bekymret for eksponering mot slike fond, er det naturlig å se til nordiske aktører, det ser ut til at vi er i førersetet når det kommer til negativ filtrering av slike faktorer.

Datakildene til denne artikkelen kommer fra Morningstar Direct.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer