Skjult risiko i rentefond (og alle andre fond)

Historisk avkastning trenger ikke gjenta seg. 

Thomas Furuseth 10.07.2017 | 8.19
Facebook Twitter LinkedIn

I alle fond kan vi oppleve dramatiske bevegelser, fond som vokser som en ballong, og deretter sprekker. Det kan være at forvalteren har lastet opp med en type verdipapirer og all luften går ut på en gang, eller det kan også være at luften siver sakte ut.

Det er ikke enkelt å se på forhånd hvor risikofaktorene ligger, man må ha detaljkunnskap om porteføljen og enkeltposisjonene.

Obligasjoner kan ha forskjellig risiko selv fra samme utsteder

I aksjemarkedet er det ofte kun en aksjeklasse til hvert selskap, men det kan noen ganger være to eller flere varianter hvor stemmerett, eller ulike former for preferanser til utbytte er regulert.

Innenfor obligasjoner kan det være langt mer komplisert, hvor mange forbehold blir skrevet inn i kontrakten. Det kan være sikkerhet i eiendeler, usikret obligasjon, det kan være flytende rente, det kan være forskjellig løpetid på obligasjonen også videre. Verdien av obligasjonen bestemmes ut i fra den oppfattede risikoen, dersom man har sikkerhet i eiendeler, vil kupongrenten bli lavere enn for tilsvarende obligasjon som ikke har noen form for sikkerhet i eiendeler.

En stor del av obligasjonsmarkedet består også av finansinstitusjoner, der blir lånene delt in i «tier» eller nivåer, fra det sikreste (T3), til ansvarlige lån/fondsobligasjoner hvor man stiller seg sist i rekken, men før aksjeeierne.

Vanskelig å få greie på risikoen

Det er vanskelig å få greie på risikoen i rentefond på en uavhengig basis med nåværende informasjon blant annet her hos Morningstar. Morningstar kjøpte i 2016 et selskap for å gi investorer bedre informasjon om renteporteføljer gjennom våre verktøy, slik at dette er prioritert område.

Vi har riktignok lenge forsøkt å samle inn informasjon relevant for rentefond og kombinasjonsfond, slik som durasjon, kredittkvalitet og valutaeksponering. Med oppkjøpet nevnt ovenfor, sier det seg vel selv at vi ikke er fornøyd med dekningen i dag. Dermed må man se til hva slags informasjon fondsforvalteren selv gir om fondene sine for å få tilstrekkelig informasjon.

I det norske markedet er det tilleggsutfordringer ved at det ikke finnes offisielle kredittratinger utgitt av kredittbyråer. Tidligere var det riktignok utgitt «skyggerating», som ble benyttet som et substitutt, men ESMA (Europeisk finanstilsyn) satte ned foten. Ingenting skal foregå i skyggen, ratingbyråer skal ha lisens til å utføre slike vurderinger.

Gangetabell – roper etter varsko

For rentefond er avkastningspotensialet relativt begrenset, spesielt nå hvor rentene har vært rekordlave i lang tid (den har steget litt i den lange enden i noen markeder slik som USA). Hvis et fond har høy avkastning, så må det i dette tilfellet undersøkes nærmere. Dersom avkastningen er høyere grunnet lave kostnader er alt vel og bra. På den andre siden der hvor det er høy avkastning og høye kostnader, er det all grunn til å undersøke dette nærmere før kjøp.

Dersom et fond viser til 2x avkastning i forhold til konkurrerende fond, er det grunn til å anta at forvalteren plukker i blant de obligasjonene med høyest risiko (ansvarlig lån, fondsobligasjoner, og usikrede obligasjoner).

«Det er først når tidevannet går ut at vi finner ut hvem som bader naken» Warren Buffett.

Dessverre er det slik at den virkelige testen for rentefond er i en krise. Vi så det i 2007-2010, hvor mange rentefond fikk problemer. Avkastningen gikk fra pluss til sterkt minus, obligasjonene ble ikke-omsettelige i de verste tilfellene ble fondene delt i «dårlig fond» og «godt fond», hvor de likvide eiendelene ble satt i sistnevnte og alle ikke-omsettelige likvider ble overført til førstnevnte. Spesielt i Sør-Europa skjedde dette, med tillatelse fra de respektive finanstilsyn. Det som forsterker problemet for forvalterne, er at man samtidig med fall i verdi og tilnærmet stengte markeder, også fikk innløsninger fra investorer.

Det er i solskinn man setter grunnlaget

Akkurat nå skinner solen i obligasjonsmarkedet, aksjemarkedet, og i eiendomsmarkedet. Det er nå man bør innrette porteføljen slik at den også tåler en regnværsdag og aller helst også full storm. I rentedelen bør man være konservativ og forsiktig. Finn fondene med lavest kostnader. Skal man ta risiko, sørg for at de fondene med rødglødende avkastningstall får kun en svært liten andel av renteporteføljen. Selv om det er godt med ekstra avkastning i dag, så kommer det en dag i morgen også. Når tapene kommer kan det være for sent å komme helskinnet fra det. 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer