Ingen hellig gral – avkastning under ulike markedperioder

Investorer posisjonerer seg for å dra nytte av markedsmulighetene, men det er vanskelig finne en hellig gral som gir god avkastning uansett. Det eneste unntaket synes å være godt diversifisert på tvers av aktivaklasser.

Thomas Furuseth 03.07.2017 | 8:17

Markedets rotasjoner skjer kontinuerlig, men det kan synes som en innebygget «gyro» (gyro holder et objekt stabilt, og det kreves kraft for å endre retning) gjør at de fleste aktiva innenfor samme klasse svinger stort sett i samme retning. Om ikke annet må det være en stor kraft som påvirker dette segmentet.

Før vi starter vil jeg bare advare om at i denne artikkelen kommer det flere tall enn vanlig og tanken er at man skal se gjennom tallene selv (klikk på bildene for bedre lesbarhet). Tallene er i norske kroner, slik at det vil være perioder hvor endringer i valutakurs spiller en større rolle. Dette er gjennomsnittsverdier for de fondene Morningstar følger i databasen. For visse kategorier vil det være kortere historikk, og det er slik at avkastning før Morningstar startet opp i Europe (ca 2000) vil ikke ha med fond som falt bort før vi opprettet databasen. Periodene er valg med en stor grad av skjønn, det er lov å være uenig i både beskrivelse og tidsperiodene, men det er dette som ble valgt. Perioder som er lengre enn ett år annualiseres.

Sektorfond

Sektorfond er interessante, fordi de tilbyr en ren eksponering mot en sektor. Fondene kan ha ulik regional fordeling, men som gjennomsnittstall bør det fortsatt være interessant sett fra europeisk ståsted. Som du ser nedenfor har jeg forsøkt å klassifisere eller strukturere dataene i perioder siden 1998. Enten er det signifikante oppgangsperioder, eller fall. Hensikten er å se hvordan de ulike kategorienes gjennomsnitt gjør det i ulike markedssituasjoner. Lyserød er markert for den dårligste kategorien i perioden, mens lyseblått er den beste. 

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies