Valutaverdsettelse – Hva er det verste som kan skje

Investorer bruker mye tid på å finne riktig aktivaallokering og valuta spiller åpenbart en rolle her, men mange går ikke lenger enn å kontrollere svingningene. 

Morningstar 26.05.2017 | 15:11
Facebook Twitter LinkedIn

Det er mange måter en investor kan undersøke valutaeffekter, men en av de mest effektive er relativt rett frem. Let frem historikken for å se på verste scenarioer. Europa er interessant i så måte og det er en relevant sammenligning i samtiden, gitt uttrykk for bekymring rundt euroen og nylige politiske ustabiliteter på kontinentet. Siden 1972 har vi sett 11 perioder hvor europeiske aksjemarkeder har falt mer enn 10 % og av disse falt aksjemarkedene 6 ganger med mer enn 20 %. Spørsmålet en investor må stille seg er om valuta la til en ekstra byrde eller hjalp diversifiseringen under disse periodene, og om en valutasikringsstrategi ville hjulpet med å redusere valutarisiko.

Sensitivitet til valuta mot euro

Tabellen ovenfor viser størrelsen på valutaskift under kraftige børsfall. Det finnes noen valuta som skiller seg ut, en sveitsisk investor ville hatt en helt annen opplevelse enn en investor fra en av vekstmarkedene. Sveitsiske franc tenderer til å gi meravkastning i perioder med svakheter i europeiske aksjemarkeder (det vil gi svakere avkastning for usikrede porteføljer i sveitsiske franc), mens vekstmarkedene er det motsatt.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies