Spareløftet 2017, ASK og ny individuell pensjonssparing

I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til en ny, og gunstigere, skattemotivert pensjonssparing. Sammen med aksjesparekonto, ser 2017 til å bli et godt år for norske fondssparere. 

Thomas Furuseth 16.05.2017 | 11.22
Facebook Twitter LinkedIn

Individuell pensjonssparing (IPS) ble mer eller mindre lagt på hylla omtrent for 7 år siden. Hovedutfordringen med IPS er at man får en kjent skattefordel i dag, mot en ukjent skattebelastning i fremtiden.

Hovedendringen i den nye ordningen er at man skal få skattefradrag i dag i forhold til alminnelig inntekt, og skatte av alminnelig inntekt i fremtiden. Dermed får man en symmetrisk modell hvor fradraget er lik skattebelastningen, noe som selvfølgelig er mye bedre enn den gamle ordningen.

Andre fordeler med den nye kontoen er at man slipper formueskatt og beskatning underveis.

Aldri helt perfekt

Regjeringen foreslår at IPS-kunder forblir dette under de samme vilkårene som de ble forespeilet ved investering. Det later ikke til at det blir lagt opp til konvertering av eksisterende IPS-kunder til denne nye kontoen. Det er synd, fordi den nye private pensjonskontoen er jo slik IPS skulle vært i utgangspunktet. Vårt håp er at Regjeringen svelger pillen og tilby disse kundene å konvertere til den nye løsningen uten negative sideeffekter. Da slipper man også å akkumulere ulike pensjonskonti avhengig av hva den gjeldene regjering finner det for godt.

Aksjesparekonto og ny pensjonskonto – vinn-vinn

Aksjesparekonto gir investorene mulighet til å bytte aksjefond uten å måtte realisere gevinst. Dette er bra for konkurransen i sparemarkedet og for de som sitter i aksjefond. Spesielt for de som har vært i enkelte fond over flere år og sitter inne med en latent skattebelastning ved realisasjon. Bruk derimot muligheten med måte. Man bør ikke snu sparingen etter vinden, men investere hovedsakelig langsiktig. Nå som det er akkumulert en lang periode med sparing, kan det være behov for utskiftinger, men etter den initielle stoldansen slik at du får den balansen i porteføljen du skal ha, bør aksjefondsbyttene skje gradvis.

Pensjonskontoen vil kunne øke din og min appetitt for fond. Det er gunstig å få et fradrag for skatten i dag, få rentes rente på hele sparebeløpet og skatte av hele beløpet en gang i fremtiden. Ekstra gunstig blir sparingen for de som er i formueskatteposisjon. Det er jo den marginale kronen som gjelder, og setter man inn penger i pensjonskontoen, vil man spare formuesskatt hvert år fremover. Siden man begrenser innskuddene til 40 000 hvert år, så får man ikke flyttet store beløp fra med en gang, men må sette til side dette beløpet hvert år.

Fondsbransjen i Norge ser ut til å være glade, og har god grunn til det. Endringene som foreslås gjør det mer attraktivt å spare i fond. Det blir en vinn-vinn situasjon, men det er fortsatt du som må vurdere selskapenes og fondenes helhetlige tilbud før du velger en tilbyder. Regjeringen Solberg har gjort mye bra for fondssparere med lansering av to gunstige ordninger i løpet av to år. Dessverre har de også økt skatten for aksjesparing generelt, men nå får du i alle fall flere måter å utsette den på og det er ofte gunstig å utsette skatten så lenge som mulig.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer