Vanskelig periode for aksjeplukking

Høy verdsettelse gjør at det er svært få aksjer som har 5 stjerner fra Morningstars analytikere 

Thomas Furuseth 02.05.2017 | 15.21
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar har mer enn 100 aksjeanalytikere som er lokalisert i USA, Europa og Asia/Australia. Ser man utenom ADR, så dekkes nesten 1500 aksjer globalt på en konsistent måte som gjør at man kan bruke tallene som basis for ulike former for statistikk, som basis for å danne referanseindekser, eller som basis for kvantitative derivater av tallene, slik som en kvantitativ rating på hele aksjeuniverset.

Altså basis for denne artikkelen er resultatene av Morningstars egne analytikere av kjøtt og blod har analysert seg frem til. De benytter en diskontert kontantstrømsanalyse som finner ‘underliggende’ eller ‘rettvis’ verdi (fair value) på et selskap. Som alltid når man skal vurdere fremtid, er det stor grad av usikkerhet i estimatene, slik at man benytter seg av flere forhold for å ta høyde for dette. Det ene er diskonteringsfaktoren (avkastningskravet), det andre er at ved stor usikkerhet vil man kreve høyere margin før man får ytterpunktene av stjerne-ratingen.

Få 5-stjerners aksjer, mange 1 stjerners

Siden Morningstar benytter en prosess som er langsiktig av natur, setter vi ikke «kursmål» per årets slutt, neste måned eller neste uke, men heller en estimert verdi per aksje i dag gitt informasjonen som er kjent i dag. Dermed kan man vurdere hvor stor rabatt eller premie man må betale for å sikre seg en eierandel i selskapets egenkapital. Profesjonelle brukere av Morningstar Select, kan også endre parametere etter egne anslag for å gjøre egne vurderinger.

Per 27.4.2017 var det bare 9 selskaper som fikk 5 stjerner av Morningstars analytikere, 5 stjerner betyr at man har ganske stor sikkerhetsmargin og at man får aksjene til rabatt. De fleste av disse er relativt små, de to største er Roche og McKesson Corp.

På motsatt side, derimot, finner vi 84 selskaper som har 1 stjerne Morningstar Rating. 

Fordeling av Morningstar Rating for aksjer

Som man ser av grafen er den vridd mot «vurder salg» gitt ved 1 og 2 stjerner. Nå er ikke Morningstar stjerner for aksjer direkte kjøp eller salgssignal, men heller et tegn på at man bør forvente lavere avkastning fremover. Ved tre stjerner antar man at selskapene vil gi en fornuftig avkastning fremover, men er ikke noe skrikende kjøp.

En annen måte å se det på er ved å regne ut likevektet, median og markedsverdivektet pris til ‘underliggende verdi’. Ved 1 er markedet «fair» priset, det vil si at man er forventet å få diskonteringsfaktoren i årlig avkastning dersom alt går slik som analytiker antar. Hvis man tar et rent gjennomsnitt av pris til underliggende verdi på alle de 1500 selskapene som dekkes får våre analytikere 1,09. Grunnet noen ekstremverdier er medianen 1,04 og markedsverdivektet 1,06. Med andre ord, avkastningen ligger an til å bli lavere enn kapitalkostnadsforutsetningene dersom forutsetningene for kontantstrøm overordnet blir slik forventet.

Verdsettelse per sektor

Verdsettelse av sektorer i forhold til pris til underliggende verdi

I følge grafen ser vi at ‘Basic Materials’ er den sektoren med høyest markedsverdivektet Pris/underliggende verdi. Årsaken er primært at det er noen store selskaper med høy verdsettelse. Medianen ligger på linje med de andre sektorene. I motsatt ende ser vi Real Estate som ligger under 1, og indikerer er lavere priset enn markedsverdivektet pris/underliggende verdi.

Verdsettelse i forhold til Morningstar StyleBox


Verdsettelse i henhold til Morningstar StyleBox

Det vi ser ut fra tabellen er at de største selskapene ikke er så aller verst priset, overordnet. Husk at også disse verdiene er markedsverdivektet. Tallene i hvitt representerer hele linje, eksempelvis markedsverdivektet pris til underliggende verdi for store selskaper er 1,05, mens tilsvarende for alle vekstselskapene er 1,09.

Morningstar Style Box kalkuleres uavhengig av Morningstar Rating for Stocks, hvor størrelsesaksen er basert på markedsverdi, mens verdi-vekst aksen er basert på 10 faktorer, 5 for verdi og 5 for vekst. Aksjene blir rangert innad i regioner. I dette tallsettet, så er det verdier for mange regioner, men med en liten bias mot amerikanske aksjer. Man ser riktignok at det er en viss sammenheng mellom lavt vurderte aksjer i forhold til våre analytikeres estimater og verdi-vekst. På størrelsesiden er det ikke litt mer tilfeldig, men det later til at det fortsatt er noe å hente blant de store selskapene, mens de mellomstore generelt sett har høyest verdsettelse. 

Verdsettelse basert på land

I denne delen så tar jeg utgangspunkt i kun de selskapene som dekkes, så i visse land kan hele dekningen være basert på en handfull selskaper. 

Verdsettelse av aksjer, målt per land

Det generelle bildet er fortsatt at aksjer ser dyrt ut, med noen få lommer av verdi. Det betyr ikke at dommedag kommer, men man bør være forsiktig med å forvente høy avkastning fra aksjer fremover. Det er mange som har rettet denne advarende pekefingeren, og, selv om ingen vet hva som skjer i fremtiden, kan det gjøre at man bør være ekstra forsiktig med å laste opp hardt i aksjer akkurat nå. Generelt bør man kun gjøre justeringer av allokeringen. Det kan uansett nå være et godt tidspunkt for å vurdere og rebalansere slik at man får aksjeeksponeringen mot ditt mål. Det gjelder spesielt for investorer som har kort tid igjen til uttak av sparepengene. For de som har veldig lang horisont, så er det stort sett greit å holde på aksjer og være forberedt på at det kommer til å svinge i perioder. Det gjør det alltid, og det er en stund siden forrige skikkelige korreksjon.

Det andre poenget er at nå som vekstaksjene har fått bruset fra seg skikkelig, er det også en viss risiko å sitte i slike. Ved korreksjonen rundt årtusenskiftet var det nettopp verdiaksjene som holdt seg best, og som også dro oppgangen fra 2003. Finanskrisen var riktignok litt annerledes. Slik vil det være, man kan lære av historikken, men neste korsvei trenger ikke å være lik den forrige.

Merknad: Morningstar Rating for aksjer endres på daglig basis på bakgrunn av kursbevegelser og/eller endret oppfatning fra analytikerne. Tallene ovenfor er per 27.4.2017. Det vil alltid være usikkerhetsmomenter rundt estimering av fremtidig inntjening, det vil være tilfeller hvor man ikke fanger opp usikkerhetsmomenter. Investering i verdipapirer bør kun gjøres etter samtale med investeringsrådgiver eller på eget initativ. Artikkelen er skrevet for utdanningformål og ikke for basis i investeringsøyemed. Les mer her.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
McKesson Corp580,13 USD0,29Rating
Roche Holding AG278,90 CHF0,22Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer