5 tips når du handler børsnoterte fond

Noen investorer glemmer ‘børsnoterte’ når de tenker på børsnoterte fond (ETF), noe som gjør at de kan glemme implikasjonene ved å investere i fond som handles som en aksje. 

Ben Johnson, CFA 07.11.2016 | 14.56
Facebook Twitter LinkedIn

Børsfond som har mest omsetning handles til veldig små spreads (forskjell mellom kjøpers bud og selgers krav), med små forskjeller i forhold til deres underliggende NAV (markedsverdien av fondets kapital). Men børsfond er ikke likt konstruert sett fra likviditetsperspektiv, og investorer bør ikke ta børsfondets likviditet for gitt, selv for de som fremstår som mest likvide. Økosystemet som ligger bakenfor børsfondene har også opplevd hikke med varierende slagkraft, for eksempel «flash crash» i 2010 og nedsmeltningen tidlig morgen (USA tid) 24. august 2015 for å nevne de største, men også mindre episoder er å finne i historien. Disse begivenhetene bør virke som en smertefull påminnelse om at investorer bør utvise forsiktighet når de kjøper og selger ander i børsfond. Her er mine fem beste tips om hvordan man bør handle børsfond.

1) Bruk limitordre

Hvis jeg bare skulle gitt ett tips, ville dette vært det. Investorer tenderer til å bruke markedsordre når man har dårlig tid, mens prisen er av sekundær betydning. Investorer som bruker markedsordre vil at handlene skal utføres så snart som mulig. For svært store og likvide børsfond som handles kontinuerlig og til samme verdi som underliggende aktiva, som den amerikanske SPDR S&P 500 ETF (SPY), vil markedsordre sannsynligvis gi rask utførelse og god pris. Men de fleste av de 1900 børsfondene som finnes, er vesentlig mindre og har en helt annen likviditetsprofil enn S&P500-fondet. Disse små fondene kan også handles ute av synkronisering i forhold til deres underliggende verdi.

I alle tilfeller er det god praksis å benytte limitordre. Det vil medføre at man får en gunstig utførelse sett i forhold til prisperspektivet. En kjøpslimit vil gi kjøperen en kurs som er mindre eller lik limit-prisen, mens en selg-limitordre vil gjennomføres på kurs lik eller høyere limiten som ble satt. Hva er potensiell kostnad ved limitordre? Tid og ufullstendig utførelse av handel. Det kan ta lenger tid å gjennomføre ordre (man må vente på rett kurs), og det er ikke sikkert man får de andelene man ønsker. Disse kostnadene må ses i forhold til kostnaden ved å bli utnyttet av en opportunistisk market maker, som benytter seg av markedsordre i børsfond med tynn handel.

2) Forsøk å utføre handler når det underliggende markedet er åpent.

Hvis du handler børsfond i markeder som har andre åpningstider enn deg selv, er det best å handle i børsfondet når flertallet, eller alle de underliggende papirene er åpen for handel. Det er enklere for market maker å holde børskurs og NAV i nærheten av hverandre når det underliggende markedet er åpent. Når markedet man handler er stengt, bruker market maker andre markeders volatilitet som en mal for å sette kurser, noe som er mindre nøyaktig. Hvis det ikke er mulig å handle når underliggende børs er åpen, se tips nummer 1.

3) Ikke handle nær åpning eller stengning

Det er best å unngå å handle børsfond i nærheten av børsenes åpnings- og stengetidspunkter. Årsaken er at børsfond trenger litt tid for å «våkne opp», det tar rett og slett litt tid før børsfondene begynner å handle. Før alle beholdningene har gjennomført handler, så krever market makere større sikkerhetsnett (spread) som kompensasjon for større usikkerhet.

Det er det samme argumentet ved stengning, market makere tar ned risikoen mot slutten av dagen, noe som betyr at spreads begynner igjen å utvide seg, ettersom færre er med på å sette prisene. Dermed bør man vente 30 minutter før man starter handel og unngå å handle de siste 30 minuttene før børsen stenger for børsfond.

4) Søk hjelp hvis du trenger å utføre store handler

Hvis man skal utføre handler som er veldig store i et børsfond, gir det mening å søke profesjonell hjelp. Det finnes ikke noen klar definisjon på hva som kvalifiserer til en «stor handel». Generelt så bør man være varsom hvis du skal plassere noe som tilsvarer ca 20 % av daglig volum i et børsfond, eller dersom du skal handle mer enn 1 % av fondets kapital. I disse tilfellene kan investorer spare vesentlige utførelseskostnader ved å bruke tid på telefonen med en representant hos børsfondets kapitalmarkedsteam og/eller market maker.

5) Hvis du ikke verdsetter intradag likviditet, kjøp verdipapirfond

Børsfond er ikke for alle. Som mine kollegaer dokumenterte i «The cost of owning ETFs and Index mutual funds» kan valget mellom børsfond og indekserte verdipapirfond koke ned til personlige preferanser og omstendigheter. Hvis du ikke verdsetter intradag likviditet, og du ønsker å unngå å navigere handling med børsfond, da er kanskje indekserte ordinære verdipapirfond et bedre valg for deg. 

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Morningstar.com.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
SPDR® S&P 500 ETF790,72 AUD-0,42Rating
SPDR® S&P 500 ETF Trust512,46 USD0,32Rating

Om forfatteren

Ben Johnson, CFA  er direktør for global børsfondsanalyse for Morningstar og redaktør av Morningstars ETF-nyhetsbrev (utgitt i USA). 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer