Obligasjoner er en viktig bestanddel i porteføljen

Obligasjonsfond er utfordrende å analysere, og verre kan det bli, men de utgjør en viktig del av porteføljen. 

Thomas Furuseth 07.10.2016 | 9:00

I utgangspunktet er obligasjoner relativt enkle å forstå. Det er et gjeldsbrev, hvor det skal betales renter og hovedstol (lånet) ved utløp av perioden. Det som gjør det mer utfordrende med disse gjeldspapirene, er at det finnes et utall varianter med forskjellige betingelser og sikkerhet hos hver enkelt utsteder. I tillegg har man kontraktsfestede betingelser som tidliginnløsning, konvertibilitet til aksjer også lignende. Videre så har man obligasjoner med forskjellig løpetid. Alle disse faktorene gjør at det er mange ganger antallet gjeldsinstrumenter enn børsnoterte egenkapitalinstrumenter. I tillegg er markedet for obligasjoner større enn aksjemarkedet (dog finnes det ikke-børsnoterte selskaper, og mange av disse kan benytte seg av gjeldsmarkedene).

Renterisiko & kredittrisiko

I Norge har vi større andel obligasjoner med flytende rente (floating rate notes), ergo man har et lån med rente nivå som justeres i forhold til en indeks (eksempelvis NIBOR + 2 %), noe som gjør at man ikke får nevneverdig renterisiko. Derimot vil slike obligasjoner fortsatt være utsatt for kredittrisiko i hele obligasjonens løpetid. Det vil si at endret oppfatning av kredittrisiko (kredittrisiko er evnen utsteder (selskapet) har til å betale tilbake sin gjeld) vil påvirke verdien av obligasjonen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies