Lysning etter 9 år med ørkenvandring i nordenfond

Flere av de kjente fondene som gav meravkastning før finanskrisen, er foran indeksfond i år. Etter mange tunge år, så ser det ut til at noen forvaltere kan puste ut lettere, men et skår i gleden er at markedet som helhet falt. 

Thomas Furuseth 28.09.2016 | 13.33
Facebook Twitter LinkedIn

Det er ingen tvil om at mange som hadde god avkastning inntil finanskrisen, har slitt i etterkant, mens andre forvaltere har enten tilpasset seg eller trivdes godt i denne perioden som nå strekker seg nesten 10 år (9 for å være litt mer presis). Nå har flere hatt en god periode relativt til indeks, men årsaken til den gode perioden varierer ganske mye blant fondene. Absoluttavkastningen har ikke vært helt god i denne perioden, KLP AksjeNorden Indeks oppnådde negativ avkastning på 4,5 prosent de første 8 månedene i 2016.

Holberg Norden forvaltet fra Bergen av blant annet Robert Lie Olsen og Hogne Tyssøy, hadde 5 Morningstar stjerner ved inngangen til 2008, og har nå 2 stjerner. Det er ingen tvil om at Holbergs fond har hatt en lang og tøff periode, men de første 8 månedene i 2016 slo trioen KLP AksjeNorden Indeks (her enytter jeg et investerbart alternativ, dog har fondet noe kort historikk som indeksfond) med 8 prosentpoeng.

Holberg Norden later til å ha høyere vekstandel i porteføljen, både gitt ved Morningstar StyleBox og Morningstar Risk Factor Model. I tillegg indikerer sistnevnte at det også er innslag av momentum i porteføljen i større grad enn KLP AksjeNorden Indeks, i tillegg har fondet noe mindre likviditet i aksjene (men langt ifra blant de verste i kategorien).

Delphi Nordic er en annen kjenning for mange investorer. I motsetning til mange andre fond har dette fondet hatt sterk avkastning i flere år, noe som har drevet forvaltningskapitalen opp til 6,6 milliarder kroner. Det ser ikke ut til at dette har stoppet Øyvind Fjell som leverte + 5,3 % prosentpoeng bedre avkastning enn KLP AksjeNorden Indeks hittil i år. Han har stått ved roret i fondet siden desember 2007, og i 2 av årene har han vært bakpå i kategorien (2008 og 2011), ellers har han hatt svært sterk avkastning, og fondet har nå 5 stjerner Morningstar Rating. Forvalter benytter Delphis metode med kombinasjonen trendanalyse og fundamentalanalyse. Ved å se Morningstars Risk Factor Model, så ser vi at fondet p.t. har en god tilt mot momentum- og vekst-aksjer, mens verdsettelsen for fondets beholdninger er noe høyere enn hos indeksfondet. Det er også noe høyere eksponering mot Morningstars volatilitetsfaktor enn sett for indeksfondet.

Eika Alpha er et annet fond som har vært på langtur ned i grøften. Fondet har nye forvaltere siden januar 2015 og februar 2016. Duoen fikk en meravkastning på 4,2 % prosentpoeng de første 8 månedene av 2016. Fondet har for tiden ganske moderat forvaltningskapital på 212 millioner kroner.

Fidelity Nordic gjorde det svært godt under Bertrand Puiffe i perioden mellom 2011 og 2013, men midt i 2014 så startet utfordringene. Både 2014 og 2015 endte svært langt bak gjennomsnittlige fond i kategorien. De første åtte månedene av 2016 svinger det dog oppover igjen med 12,8 prosentpoeng meravkastning i forhold til indeksfondet. På grunn av krumspringene har fondet fått høyere Morningstar Risiko enn konkurrentene.  Også når vi ser på Morningstar Risk Factor Model later det til at Fidelitys fond har høyere risiko, blant annet har forvalteren valgt aksjer med mindre ‘Moat’ (bærekraftig konkurransefortrinn) enn sine konkurrenter og indeksfondet, selskaper med mindre markedsverdi, og i motsetning til Delphi Nordic og Holberg Norden, har fondet heller ingen vesentlig eksponering mot momentum-aksjer for tiden.

ODIN Norden er en annen kjenning som endelig har gitt bedre resultater for andelseierne. Det er mange fond som har gjort det godt i år, så i forhold til konkurrentene havner forvalterne Vegard Søraunet og Truls Haugen noe bakpå. De gjorde det rett nok godt i fjor, med en avkastning som overgikk snittet i kategorien med 5 prosentpoeng. For dette har Odin Norden, i likhet med Holberg Norden, vært på en lang ørkenvandring. Fondets karakter har endret seg til Odins økte fokus på selskaper med økonomisk vollgrav (Moat), og en titt på Morningstar Risk Factor Model ser vi at forvalterne har valgt selskaper som stemmer godt med det Morningstar definerer som Moat.

Småselskaper i vinden hjelper

Mange av fondene som har småselskaper i porteføljen har hatt god avkastning, slik som for eksempel Parvest Equity Nordic Small Cap, Nordea Nordic Small Cap, Handelsbanken Nordiske SMB. For noen norske har det også vært en utfordring med en litt hjemmekjær portefølje i perioden med oljeprisfall. Men vi ser fortsatt tendenser til at verdi er noe upopulært, mange av vinnerne har en momentum-tilt i porteføljen. Norden er en region med selskaper som har bærekraftige konkurransefortrinn, men verdsettelsen av regionen ser ut til å være ganske nøytral slik som situasjonen er nå, men det er ikke dette markedet alene om, Morningstars median aksjekurs til estimert verdi (basert på en diskontert kontantstrømsmodell) er for tiden 1,01, noe som antyder at markedet er priset til fulle og at man kunne forvente diskonteringsrenten i avkastning fremover.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
BNP Paribas Nordic Small Cap Cl C NOK4 636,50 NOK1,46Rating
Eika Alpha5 449,51 NOK0,32Rating
Fidelity Nordic A-Acc-SEK201,67 SEK0,29Rating
Handelsbanken Nordiske SMB A11 619,49 NOK0,18Rating
Holberg Norden A790,42 NOK0,41Rating
KLP AksjeNorden Indeks P9 024,55 NOK1,31Rating
Nordea Nordic Small Cap Akk267,39 NOK1,47Rating
ODIN Norden C NOK4 744,55 NOK0,17Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer