Folkeopplysningen setter søkelyset på finansbransjen

Tiden var kommet til at Folkeopplysningen setter fokuset på finansbransjen, og de gjør generelt en god jobb, og man bør vel kanskje ikke forvente nyanser i populærvitenskap.

Thomas Furuseth 09.09.2016 | 13:23

Folkeopplysningen satte søkelyset på finans- og forvaltningsbransjen, og det er naturlig at man gjør det fra tid til annen. For de av dere som er interessert, så kan programmet ses her. 

Siden nyansene ikke kom frem så tenkte jeg at jeg kunne se nærmere på noen av dem her.

Et av hovedpoengene er at det er mye flaks i finansbransjen. Og jeg er tildels enig, spesielt når det gjelder spåvirksomheten hvor det blir estimer fremtidig aksjekurs, valuta, boligpriser også videre frem i tid. Men det er også slik at det finnes studier som viser at forvalterne gir merverdi før kostnader, men at kostnadene gjerne er for høye. En av disse studiene er blitt utført av professor Jonathan Berk og han snakket under en konferanse i regi av NBIM nå nylig. Poenget hans var at hvis man måler resultatene i kroner (han brukte selvfølgelig USD siden han studerte amerikanske markedet), da tar man også hensyn til størrelsen på fondet. Mange studier bruker likevektede tall, og det gir overrepresentasjon av fond som har få investorer og vise versa. I tillegg så benyttet han tilgjengelige indeksfondalternativer som referanse eller alternativavkastning. Årsaken til det er at det ikke er mulig å investere direkte i en indeks uten kostnader og friksjoner. Berk hevdet også at mange av studiene også gjøres på kun en del av fondsuniverset. Han kom til at ja, det er forvaltere som har evner, og investorer klarer å plukke opp dette.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies