For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.

Transocean slo forventningene, men ikke forvent at tidevannet snur

Transocean overrasket med bedre enn ventet resultater for andre kvartal, med justert EPS på $0,17, mot konsensus estimat på $0,00.

Preston Caldwell 05.08.2016 | 9.19
Facebook Twitter LinkedIn

Inntektene falt som forventet og på grunn av utløp av fortidlig kanselleringsavgifter, ble selskapets operasjonelle resultater omtrent som vi forventet. Operasjonelle kostnader per riggdøgn falt fra omtrent $237 000, til $193 000, men samtidig falt også driftsinntektene per riggdøgn fra $395 000 til $354 000. Begge deler er et resultat av utskiftning fra høy-spec dypvannsrigger til flytere og jack-up. 

Transocean burde bli priset for sin evne til å senke de faste kostnadene ettersom de reduserer utnyttelsesgraden. Samtidig bør man være forsiktig med å ekstrapolere kostnadskuttene fremover for operative rigger.

Dermed endrer vi ikke forventningene våre og vårt fair value estimat på $7 forblir uendret. Offshore-boring er fortsatt inne i et tøft marked, og vi forventer at det forblir overkapasitet i markedet i flere år fremover. Dypvannsmarkedet, hvor Transocean fokuserer, vil bli utfordret av den utflatende kostnadskurven til amerikansk skifteroljeproduksjon (tight oil). 

 

--

Disclosures:

Analytikeren eier ikke aksjer i Transocean. Opprinnelig ble notatet publisert på Morningstar Select 4.8.2016. Morningstar Fair Value og andre beskrivelser kan endres som følge av at forutsetningene for aksjen eller markedet endres og er beheftet med usikkerhet. Fair Value Estimatet er blitt gjennomført ved en diskontert kontantstrømsanalyse og er fremadskuende. Siste oppdatering for Fair Value for Transocean er 11.4.2016. 

Alle Morningstars analytiker må forholde seg til Morningstar Code of Ethics, Securities Trading and Disclosure Policy, samt Investment Research Integrity Policy. Se her for mer informasjon.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Preston Caldwell  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings